Publications


VŘ 02/2014


Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona

Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :

 „Server a UPS pro posílení systému Clavius REKS knihoven v regionu Pardubice“

Dokumentaci k zakázce naleznete zde: VR_022014.pdf

Doplňující informace: VR_022014_1.pdf

Oznámení o zrušení : VR_022014_oznameni_o_zruseni.pdf