Publications


VŘ 04/2014


Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona

Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :

 

„Zateplení vchodů Krajské knihovny v Pardubicích“

Dokumentaci k zakázce naleznete zde: VR_042014.zip

Somostatné zadání zde: Zadání.xls

Dodatečné informace: dodatek.pdf