Publications


VŘ 01/2015


Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona
Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :

„Oprava zdi z důvodu zvýšené vlhkosti a salinity - Krajská knihovna v Pardubicích“

Protokol o otevírání obálek s nabídkami:

VR 01-2015 - Protokol.pdf

Dokumentaci k zakázce naleznete zde:

Titulní list nabídky.doc

VR 01-2015 - zadávací dokumentace.pdf

VŘ 01-2015 - oprava zdi - Příloha č.1 k SOD č.pdf

VŘ 01-2015 - oprava zdi+stavba+SOD č.040-2015.pdf

A.-Průvodní zpráva.pdf

B.-Souhrnná technická zpráva.pdf

C.-Situace.pdf

D.1.1.01 Technická zpráva.pdf

D.1.1.02 Půdorys.pdf

D.1.1.03 Skladby konstrukcí.pdf

E. Doklady.pdf

VÝKAZ VÝMĚR.xls