Publications


VŘ 01/2016


Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona
 
Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :
"Krajská knihovna v Pardubicích - úprava prosklení fasády"
 
Dokumentace k zakázce: