Services


Postupové přehlídky

Oddělení regionálních a kulturních služeb již několik let připravuje pro žáky základních škol, studenty středních škol a další zájemce z veřejnosti pravidelné recitační přehlídky.

Sněhový Brněnec

16. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů pro Pardubický kraj
22. 3. – 24. 3. 2019
Lidový dům Brněnec – Moravská Chrastová

Uzávěrka příhlášek: 31. 1. 2019

přihláška ke stažení zde
podrobné propozice v doc ke stažení zde
pozvánka ke stažení zde
 
 
výsledková listina 2018 ke stažení zde
výsledková listina 2017 ke stažení zde
 
 
 

 


Wolkrův Prostějov 2018

krajská přehlídka recitátorů proběhne ve čtvrtek 8. března 2018 od 9,30 hodin na scéně Divadla 29, ul. Svaté Anežky České v Pardubicích.

Uzávěrka přihlášek je 16. února 2018

pozvánka ke stažení zde
propozice ke stažení zde
přihláška ke stažení zde
  
 
výsledková listina 2018 ke stažení zde
výsledková listina za rok 2017 zde
výsledková listina za rok 2016 zde
 

 

Dětská scéna

přehlídka dětských recitátorů

18., 19., 23. a 25. dubna 2018 sál Jana Kašpara (Krajský úřad Pk) v Pardubicích
Přehlídka je vyhlášena pro Pardubický kraj, tj. okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy.

Uzávěrka přihlášek je 23. března 2018

Přehlídka se uskuteční v sále Jana Kašpara (Krajský úřad Pk) v Pardubicích

ve středu   18. dubna     I. kategorie (žáci 2.–3. tříd ZŠ) – končí na úrovni kraje 

ve čtvrtek  19. dubna     II. kategorie (žáci 4.–5. tříd ZŠ) 

v pondělí   23. dubna    III. kategorie (žáci 6.–7. tříd ZŠ + víceletá G)

ve středu   25. dubna    IV. kategorie (žáci 8.–9. tříd ZŠ + víceletá G)

Prezence od 9,00 hodin.

Hlasová rozcvička od 9,30 hodin.

Zahájení v 10,00 hodin.

Předpokládaný konec přehlídky cca v 15,00 hodin, (I. + II. kat. cca 13,00 hod.).

Nezapomeňte 3x opis textů pro potřeby poroty!!!

Součástí přehlídky každé kategorie bude rozborový seminář s porotou.

UPOZORNĚNÍ: Dochází ke změně v proplácení jízdného. Na základě předložených dokladů žákům cestovné uhradí škola, která zašle do týdne  fakturu na adresu:

Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské náměstí 77, 530 94  Pardubice.
IČO: 00085219; číslo účtu: 19-2385560277/0100
 
Cestovné pedagogickému doprovodu hradí vysílající organizace.
Pedagogičtí pracovníci pověřeni dozorem nad žáky zabezpečují dohled po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání soutěže.

    

zvací dopis ke stažení zde
plakát ke stažení v pdf zde
propozice ke stažení v doc zde
 
výsledková listina 2018 ke stažení zde
výsledková listina 2017 ke stažení zde

výsledková listina 2016 ke stažení zde