Services


Výstavy

Plán výstav 2018 – Krajská knihovna v Pardubicích

Výstavní plán je předběžný a vyhrazujeme si jeho změnu.

Leden/únor 9. 1. – 6. 2. 2018

Rostislav Bartoň: Rozmanitou krajinou (výstava fotografií)

Únor/březen 7. 2. – 6. 3. 2018

Výstava prací z výtvarné části soutěže Pardubické střípky

Březen/duben 7. 3. – 10. 4. 2018

Zuzana Martínková

Duben/květen 11. 4. – 15. 5. 2018

Josef Kubát

Květen/červen/červenec 16. 5. – 3. 7. 2018

Komorní filharmonie v Pardubicích – Češi ve Vídni

Červenec/srpen/září 4. 7. – 4. 9. 2018

DDM Beta

Září/říjen 5. 9. – 9. 10. 2018

Jiří Bělohlávek

Říjen/listopad 10. 10. – 6. 11. 2018

Památník národního písemnictví: Čeští a slovenští ilustrátoři ocenění na BIB 1967–2015

Listopad/prosinec/leden 7. 11. 2018 – 8. 1. 2019

Lucie Ernestová


Pokud máte zájem o výstavu svých uměleckých prací v krajské knihovně, více informací vám podá Monika Pilařová m.pilarova@knihovna-pardubice.cz

tel: 466 531 240