Services


Výstavy

Plán výstav 2018 – Krajská knihovna v Pardubicích

Výstavní plán je předběžný a vyhrazujeme si jeho změnu.

Leden/únor 9. 1. – 6. 2. 2018

Rostislav Bartoň: Rozmanitou krajinou (výstava fotografií)

Únor/březen 7. 2. – 6. 3. 2018

Výstava prací z výtvarné části soutěže Pardubické střípky

Březen/duben 7. 3. – 10. 4. 2018

Zuzana Martínková

Duben/květen 11. 4. – 15. 5. 2018

Josef Kubát

Květen/červen/červenec 16. 5. – 3. 7. 2018

Komorní filharmonie v Pardubicích – Češi ve Vídni

Červenec/srpen/září 4. 7. – 4. 9. 2018

DDM Beta

Září/říjen 5. 9. – 9. 10. 2018

Jiří Bělohlávek

Říjen/listopad 10. 10. – 6. 11. 2018

Památník národního písemnictví: Čeští a slovenští ilustrátoři ocenění na BIB 1967–2015

Listopad/prosinec/leden 7. 11. 2018 – 8. 1. 2019

Lucie Ernestová


Plán výstav 2017 – Krajská knihovna v Pardubicích

Výstavní plán je předběžný a vyhrazujeme si jeho změnu.

Výstavní prostor krajské knihovny na Pernštýnském náměstí 77

Leden/únor 10. 1. – 14. 2. 2017

Podmanivá příroda: Jiří Vít (výstava fotografií)

Únor/březen 14. 2. – 14. 3. 2017

S hlavou v oblacích: práce výtvarné skupiny Mezi černou a bílou

Březen/duben 14. 3. – 11. 4. 2017

Lucie Ernestová

Duben/květen 11. 4. – 9. 5. 2017

Eva Mašínová (malování na hedvábí)

Květen/červen 9. 5. – 13. 6. 2017

Jaroslav Koreček (malba)

Červen/červenec 13. 6. – 11. 7. 2017

Alena Kožená (grafika a kresba)

Klub paličkování - Krajka na Kunětické hoře

Červenec/srpen/září 11. 7. – 5. 9. 2017

Výtvarné práce ze soutěže O Maxův kufr

Nejmenší malíři z DDM Beta

Září/říjen 5. 9. – 10. 10. 2017

ČSÚ - Minisčítání v obrázcích

Barbora Ulrychová (fotografie)

Říjen/listopad/prosinec 3. 10. – 5. 12. 2017

Tematická výstava ke 120. výročí Krajské knihovny v Pardubicích

Prosinec/leden 5. 12. 2017 – 9. 1. 2018

Domov sociálních služeb Slatiňany


Plán výstav 2016 – Krajská knihovna v Pardubicích

Výstavní plán je předběžný a vyhrazujeme si jeho změnu.

Výstavní prostor krajské knihovny na Pernštýnském náměstí 77

Leden 5. 1. – 8. 3. 2016

„Pardubické střípky“

Vítězné práce ze soutěže na téma „Co dokáží lidské ruce“

Únor 8. 2. – 30. 6. 2016

Jan F. Veselý: Výstava houslařského umění (HUDEBNÍ ODD.)

Únor 9. 2. (16. 2.) – 8. 3.

Jindra Dašková: Před přírodou poklekám

„Pardubické střípky“

Vítězné práce ze soutěže na téma „Co dokáží lidské ruce“

Březen 8. 3. – 12. 4.

Z atlasů

ZUŠ Polabiny: Eva Jebavá: 737 680 598, eva.jebava@email.cz

Marie Grofová: Růžový skandál

Duben 12. 4. – 10. 5.

Marie Grofová: Růžový skandál

Vlastimil Kubín: Akvarely z Vysočiny a Pardubicka

Květen  10. 5. – 7. 6.

Jiří Macek: Pardubické fotostřípky

Linda Pikhartová: Na cestě

Červen 7. 6. – 12. 7.

Linda Pikhartová: Na cestě

Eva Mašínová: Zářivé barvy příběhů

Červenec/Srpen 12. 7. – 6. 9.

Kde končí svět

Výstava výtvarných prací ze soutěže na téma „Jak je to s králem?“

Září 6. 9. – 4. 10.

ČSÚ ÚP Pardubice: Naše společnost v mapách

Kde končí svět

Výstava výtvarných prací ze soutěže na téma „Jak je to s králem"

Říjen 4. 10. – 1. 11.

Šestet

práce výtvarné skupiny Šestet

Listopad 1. 11. – 6. 12. 2016

ČSÚ

Výstava k publikaci Příběh statistiky

Aleš Svoboda – Tři cykly CGA

Prosinec 6. 12. 2016 – 10. 1. 2017

Pardubické střípky

Výstava prací z výtvarné části soutěže Pardubické střípky


Změna výstavního plánu vyhrazena, děkujeme za pochopení.

Pokud máte zájem o výstavu svých výtvarných prací v krajské knihovně, více informací vám podá Monika Soudková m.soudkova@knihovna-pardubice.cz
tel: 466 531 240