Services


Kurzy pro veřejnost

Akademie volného času – 2. pololetí roku 2017

Na 2. pololetí roku 2017 jsme připravili dva cykly přednášek – Cesty ke zdraví, Vítejte v archivu.

Začínáme 4. října 2017 a končíme 6. prosince 2017.

Přednášky se budou konat opět každou středu od 16 do 18 hod. a jsou určeny všem zájemcům starším 18 let. Smyslem návštěv Akademie volného času není obdržení certifikátu, ale jen a jen zájem o obor.

Poplatky:

1 blok přednášek                  200 Kč

2 bloky přednášek                400 Kč             

Jednotlivá přednáška             60 Kč (vybírá se až před začátkem přednášky,

                                                    pokud není sál obsazen majiteli permanentek)

Program:

Cesty ke zdraví
4. října – 1. listopadu 2017
 

4. října Cyklická žena (Mgr. Irena Fridrichová)

11. října Cesta jógy aneb jóga = pohyb pro každý věk (Bc. Kateřina Šteklová) 

18. října Osobní koučink – proč a jak? (Jitka Zavadilová)

25. října Jak na bolesti zad – kompletní přístup k řešení pohybových potíží (Ing. Otakar Morávek)

1. listopadu Jak skončit s přežíváním a žít tak, aby nás život bavil (Petra Poloková)

Vítejte v archivu
8. listopadu – 6. prosince 2017

 

8. listopadu Archivy a archivnictví v ČR (Mgr. Ladislav Hloušek)

15. listopadu Co se děje v archivu (Mgr. Renáta Růžičková a Mgr. Linda Řezníčková)

22. listopadu Poklady v kronikách a další zajímavosti (Renata Klčová a Mgr. Petr Mücke)

29. listopadu Restaurátoři, lékaři archiválií (Zuzana Nováková a Radoslava Černá)

6. prosince Stopy našich předků – genealogické prameny v archivu (PhDr. René Novotný)

Všeobecné informace ke stažení zde a program přednášek zde

Více informací
M. Bošinová – tel. 466 531 249 a L. Adamová  – tel. 466 531 250

 

Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky 2017

1. Metodika práce s hlasem (seminář a praktická dílna) – cviky pro vnímání pocitu uvolnění, vytváření funkčního napětí, hry pro výcvik pěveckého postoje, cviky pro navození prohloubeného žeberně-bráničního dechu, elasticity a vitality dechového aparátu, navození hlavové rezonance a měkkého hlasového začátku, vyrovnávání barvy hlasu (vokálů, hlasových poloh), cvičení na rozšiřování hlasového rozsahu, čistota intonace a pěvecká technika, základy hlasové hygieny, péče o hlas v období mutace, rozdělení do hlasových skupin, výchova sólistů.
Lektor: PaedDr. Alena Tichá, Ph. D., hlasový pedagog, PedF UK Praha
25. únor 2017, 5 hodin   
 
2. Stará hudba v repertoáru sborů III. – Praktická dílna  – nácvik několika reprezentativních skladeb z různých stylových období: renesance – rané baroko – pozdní baroko. Diskuse nad partiturami přinesenými účastníky. Posouzení možností sboru a jeho hlasových skupin. Aspekty výběru vhodného repertoáru do různých koncertních prostor. Problémy porozumění a interpretace hudby 15. až 18. století, nejčastější chyby přednesu, struktura založená na vokál. kontrapunktu a hudba postavená na generálbasu; forma, fráze, dynamika, artikulace, metrum, tempo. Instrumentální doprovod – kdy a jak jej použít. Zdroje a prameny repertoáru, důvěryhodná vydání a úskalí „vlastních“ úprav. Poslech ukázek.
Lektor:

MgA. Lukáš Vendl, Ph. D., pedagog, umělecký vedoucí vokálního tělesa Ensemble Guillaume a instrumentálního souboru Harmonia delectabilis                                                                                                           25. březen 2017, 5 hodin  

3. Pojďme si hrát – rozvíjení hudebního cítění a schopnosti si naslouchat v práci se sborem i v hodinách hudební výchovy. Spolupráce ve skupině, rozvoj rytmického cítění za použití netradičních nástrojů, vlastních nástrojů, Orffova instrumentáře. Boomwhacker’s. Zábavnou formou a praktickými činnostmi zvyšovat hudebně teoretickou výbavu dětí.
Rytmické hry. Využití multikulturní platformy v práci se sborem, hudba afrických a indiánských kmenů, naše lidová píseň, populární hudba… Praktický nácvik.
Lektor: Mgr. Petr Lukáš, pedagog, člen Odborné rady Artama pro dětské sbory, sbormistr DPS Klubíčko, Loučňáček a TapTýda z Loučné nad Desnou                     
16. září 2017, 5 hodin
 
4. Problematika organizace a řízení různých typů sborů s důrazem na dětské a mládežnické sbory ve školách – cíle a prostředky výchovného působení sbormistra, výběr spolupracovníků, nábor a problematika pedagogického vedení koncertního sboru i přípravky. Sborový zpěv – výchova ke spolupráci a odpovědnosti za výsledek. Péče o chlapecký hlas – problém mutujících zpěváků. Letní soustředění, tábory a další prostředky intenzívní práce a rozvoje kolektivního života sboru.
Lektor: Jan Míšek, sbormistr chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice,  zakladatel a pedagog Základní umělecké školy Bonifantes Pardubice
14. říjen 2017, 5 hodin
 
5. Základy dirigentské techniky III. – praktické procvičování,  práce s hudebním tématem, transformace hudebního zápisu, rozdíly v řízení vokálního a instrumentálního tělesa, dynamická, agogická a formální tektonika skladeb.      
Lektor: Mgr. & MgA. Marek Valášek, Ph. D., dirigent, pedagog PedF UK Praha
11. listopad 2017, 5 hodin
 

POZOR! ZMĚNA!  

Ve dnech 16. 9., 14. 10. a 11. 11. se lekce konají v koncertním sále budovy Základní umělecké školy v Havlíčkově ulici v Pardubicích. Lekce probíhají vždy od 9 do 14 hodin.

Program kurzu sbormistrů 2017 a závazná přihláška ke stažení zde...