Publications


VŘ 03/2014


Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona

Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk, jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku :

 „HW a SW - vybavení počítačové učebny“

Dokumentaci k zakázce naleznete zde: VR_032014.pdf

Doplňující informace: VR_032014_1.pdf

Protokol o otevírání obálek s nabídkami: VR_032014_2.pdf