Services


Databáze

Přístupné v informačním oddělení :

CODEXIS            automatizovaný systém právních informací

Přístupné ve všeobecné studovně:

TAM-TAM      databáze firmy Anopress - plné texty článků z českých novin a vybraných
                     časopisů

EBSCO (v angličtině) :
            MASTERFILE PREMIER - plnotextové záznamy zahraničních periodik zahrnující oblast 
                                               vzdělávání, zdraví, obecné vědy, multikulturní otázky atd.,
                                               úplné znění téměř 500 referenčních knih a sbírka map, fotek 
                                               a vlajek
           CEEAS (Central and Eastern European Academic Source) - zpřístupňuje výběr 
                      časopisů vydávaných akademickými institucemi zemí střední a východní
                      Evropy. Obsahuje plné texty z různých vědních oborů - lingvistika, ekonomika,
                      lékařské vědy, politologie, právo, knihovna a informační vědy, historie,  
                      sociologie.

MANUSCRIPTORIUM - katalog historických fondů  -  špičkové virtuální badatelské prostředí
                                pro studium starých tisků a rukopisů