Services


Databáze

Přístupné on-line:

Možnost čtení plného textu online pro individuální uživatele knihovny prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Přístup k elektronickým zdrojům z domova je umožněn pouze registrovaným uživatelům, kteří mají vyrovnány finanční pohledávky vůči knihovně. Přihlášení vyžaduje číslo čtenářského průkazu a heslo (uživatel volí během registrace).

KRAMERIUS – Národní digitální knihovna

Národní digitální knihovna COVID zůstane přístupná do 30. června 2021

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1. 2. 2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2010).

EBSCO (cizojazyčná databáze, nejvíce v angličtině)

Od 1. 1. 2020 je díky projektu CzechElib  vzdáleně i z počítačů krajské knihovny přístupná databáze EBSCO Academic Search Complete.

Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, která obsahuje více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7300 recenzovaných časopisů.

Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12500 časopisů a celkem více než 13200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1400 periodik.

MANUSCRIPTORIUM - katalog historických fondů – špičkové virtuální badatelské prostředí pro studium starých tisků a rukopisů

Přístupné v informačním oddělení:

CODEXIS            automatizovaný systém právních informací

Přístupné ve všeobecné studovně:

ANOPRESS – unikátní databáze českých médií, plné texty článků z českých novin a vybraných časopisů. Aplikace přinášející v reálném čase zprávy z různých zdrojů, včetně sociálních sítí a rozhlasových a televizních médií.

Digitalizovaný fond Krajské knihovny v Pardubicích