Akce


AKADEMIE VOLNÉHO ČASU základní informace

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU základní informace

Zájemci o Akadenmii volného času, kteří nestihli zápis, mají ještě možnost se přihlásit a zakoupit permanentku na přednášky :
1. telefonicky nebo e-mailem si sjednat termín osobní návštěvy
2. osobně se dostavit do knihovny a vyžádat si M.Bošinovou nebo L.Adamovou v době od 8,00 do 15,30
KONTAKT : m.bosinova@knihovna-pardubice.cz
tel.: 466 531 249
l.adamova@knihovna-pardubice.cz
tel.: 466 531 250

Přednášky se konají vždy ve středu od 16,00 do 18,00 hodin

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU

program přednášek na  rok 2011 -  2012

 REGIONÁLNÍ DĚJINY -  přednáší PhDr. František Šebek - VYPRODÁNO

( 5. října – 2. listopadu 2011)

 5. října             Ze života starých Pardubic I    (zdroje vody, hygiena a čistota města, charita)

12.října            Ze života starých Pardubic II   ( jak se v Pardubicích soudívalo, kat a jeho dílo)

19.října            Ze života starých Pardubic III  ( řemeslníci, trhy a jarmarky ve starých

                        Pardubicích)

26.října            Z počátků pardubické cyklistiky a motorismu

2.listopadu       Pardubická rodina Krausů a baron Artur Kraus

 

RELIGIONISTIKA – NÁBOŽENSTVÍ - VOLNÁ MÍSTA

( 9. listopadu – 7. prosince 2011)

 9. listopadu      Náboženství a násilí  -    přednáší PhDr.Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

16. listopadu    Náboženství a politika – přednáší Mgr. Veronika Kuříková

23.listopadu     Náboženství a bioetika – přednáší MUDr.ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

30.listopadu     Náboženství a psychoterapie – přednáší Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

7. prosince       Náboženství a církev – přednáší ThLic. David Bouma, Th.D.

 

VÝZNAMNÁ DÍLA ČESKÉ MODERNÍ LITERATURY – přednáší PaedDr. Josef Hetych - VOLNÁ MÍSTA

( 18. ledna – 15. února 2012)

 18. ledna          Typologické rozvrstvení české prózy posledních padesáti let

25. ledna          Současná česká imaginativní próza

1.února            Klíčové skladby a básnické sbírky české poezie druhé poloviny 20.století

8.února            Tradiční a experimentální koncepce současné české dramatické tvorby

15.února          Literatura nejen pro mládež

 ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ I SOUČASNÍKŮ –  přednáší PhDr. Hana Vincenciová - VOLNÁ MÍSTA

kapitoly o tradiční lidové kultuře

( 22.února – 21. března 2012)

 22. února         Co víme o tradiční lidové kultuře

29. února         Zdroje poznávání tradiční lidové kultury ve východních Čechách

7. března          Tradiční lidová kultura a současná společnost

14. března        Cyklické vnímání času v tradiční lidové kultuře na příkladu výročních společenských akcí

21. března        Pojetí Velikonoc v tradiční lidové kultuře

 Poplatky:

3 obory                                                        750 Kč
2 obory                                                        500 Kč
1 obor                                                          250 Kč
jednotlivá přednáška                                        60 Kč (možno zakoupit těsně před začátkem
                                                                             přednášky)