Pro knihovny


Oddělení regionálních a kulturních služeb

Kontakty:

krajská metodika
tel. 466 531 252, mob. 725 146 616
n.polednova@knihovna-pardubice.cz

regionální metodika
tel. 466 531 251, mob. 602 156 500
metodika@knihovna-pardubice.cz

                             

slovesné obory                                                      
tel. 466 531 240                                                     
metodika@knihovna-pardubice.cz

                                  
PR a koordinátor kulturních aktivit                                                  
tel. 466 531 240                                               
pr@knihovna-pardubice.cz