Pro knihovny


Granty

 

   Grantové řízení Ministerstva kultury bylo vyhlášeno: VISK

Sledujte na těchto odkazech jednotlivé podprogramy a pokud hodláte podat žádost do podprogramu VISK 3, poraďte se vždy také se svou pověřenou knihovnou. Hodně nyní záleží na kooperaci knihoven v rámci regionů a vaše budoucí systémy by měly tuto kooperaci umožňovat. Doporučujeme nehledět pouze na cenu programu nebo zařízení, ale také na možnosti, které se před knihovnami budou otevírat pomocí modernizace knihovnických procesů.

Na stránkách dotačních programů VISK hledejte jednotlivé podprogramy v liště nad textem.

Podávejte rovněž projekty do programu Knihovna 21. století - zde čtěte více.