Pro knihovny


Pravidla zajištění RF

Výkon RF v našem kraji se řídí Pravidly pro zajištění regionálních funkcí v Pardubickém kraji. Pro rok 2016 byla Pravidla aktualizována. Obsahuje pokyny pro výkon služeb a pravidla financování RF, aktuální seznamy obsluhovaných knihoven i formuláře smluv, objednávek a výkazů pro rok 2016.

Do Pravidel můžete nahlédnout zde.