Pro knihovny


Knihovna roku 2022

V úterý 4. října byla v Zrcadlové síni Klementina vyhlášena cena Knihovna roku 2022. Tuto celostátní cenu uděluje ministr kultury od roku 2003 jako výraz ocenění dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

Pardubický kraj v kategorii "základní knihovna" letos reprezentovala Knihovna městyse Choltice,  která získala zvláštní ocenění a diplom "za architektonicky zdařilou proměnu knihovny v otevřené komunitní centrum a za úspěšné propojování různých zájmových skupin a generací v rámci různorodých aktivit knihovny". 

Hlavní cenu obdržela Místní veřejná knihovna v Praze Dolních Chabrech jakožto komunitní knihovna, která je součástí kulturního centra Chaberský dvůr.

Diplom v kategorii "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" získala Městská knihovna Litomyšl za projekt "Ta Božena!", který vznikl ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.

Všem oceněným knihovnám gratulujeme. 

Na výsledky se můžete podívat zde.