Pro knihovny


MVS - pro knihovny

Krajská knihovna v Pardubicích zajišťuje poskytovaní meziknihovní výpůjční služby všem typům  knihoven.

 Objednávky pro knihovny na území Pardubického kraje:

Knihovnám Pardubického kraje je v roce 2021 služba MVS poskytována zdarma.    

Objednávky ostatních knihoven:

Od 1.1.2021 je cena za objednávku navýšena na 70 Kč (viz platný Ceník služeb).

 

Dokumenty určené k prezenčnímu studiu ve studovnách se nepůjčují.