O knihovně


Ceník služeb

Základní registrační poplatek (platí 12 měsíců)

Dospělí 120 Kč
Děti, důchodci, držitelé ZTP 60 Kč
Děti ZTP 20 Kč
Společný průkaz KK + UK 120 Kč
Společný průkaz KK + knihoven města Pardubic-dospělí 120 Kč
důchodci, děti 60 Kč
Rodinná registrace (rodiče a jejich děti
do patnácti let)
240 Kč
Rodinná registrace (rodič-samoživitel/ka a jeho děti do patnácti let)  120 Kč
Právnické osoby 300 Kč
Registrace pro nevidomé a slabozraké zdarma
Registrace do čítárny (pouze prezenční služby) 40 Kč
Jednorázová registrace (na 1 měsíc 1 x ročně) 30 Kč
Jednorázový vstup (pouze prezenční služby) 10 Kč
Dárkový poukaz na registraci cena dle statusu čtenáře

Ostatní poplatky

Rezervace (zamluvenka) 10 Kč
Zhotovení rešerše: poplatek při zadání 50 Kč
Zhotovení rešerše: za 1 záznam 2 Kč
Zakoupení CD 10 Kč
Obalení knih, skript 12 Kč/ks

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Vnitrostátní - poštovné a balné(za 1 realizovanou výpůjčku) 70 Kč
Mezinárodní(Evropa mimo Velké Británie) 250 Kč
Mezinárodní Velká Británie a mimoevropské státy 450 Kč
Kopie textu cenu stanovuje zasílající knihovna

Půjčování audio, audiovizuálních nosičů a čteček e-knih

Magnetofonové kazety zdarma
CD, DVD-hudební, DVD filmy zdarma
Magnetofonové kazety, CD pro nevidomé zdarma
Multimédia, videokazety (pouze prezenční) zdarma
Čtečky e-knih kauce 1 000 Kč

Reprografické služby - tisk, kopie

Černoblílý výstup - Formát A4 jednostranně 2 Kč
Černoblílý výstup - Formát A4 oboustranně 3 Kč
Černoblílý výstup - Formát A3 jednostranně 3 Kč
Černoblílý výstup - Formát A3 oboustranně 4 Kč
Barevný výstup - Formát A4 jednostranně 10 Kč
Barevný výstup - Formát A4 oboustranně 15 Kč
Barevný výstup - Formát A3 jednostranně 15 Kč
Barevný výstup - Formát A3 oboustranně 30 Kč

Internet

Použití internetu 0,50 Kč/min
Registrovaní čtenáři zdarma

Práce s PC

(WORD, EXCEL, ..) zdarma

Poplatky z prodlení

Oddělení naučné literatury, beletrie, čítárny a dětské oddělení:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhuty1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument, tematický batůžek a desková hra) a 1 provozní den 2 Kč
1 dokument (DVD-film) a 1 provozní den 5 Kč
Všeobecná studovna:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty 1 dokument (čtečka e-knih) a 1 provozní den 20 Kč
Hudební oddělení:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty - 1 dokument (kniha, hudebnina, časopis) a 1 provozní den 2 Kč
1 dokument (audio, MK, CD) a 1 provozní den 5 Kč
Na nedodržení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat

Náhrady při poškození

Poškození čárového kódu 5 Kč
Poškození obalu (knihy, CD, MK, DVD) 10 Kč
Poškození e-čtečky - viz Příloha č.8
Poškození dokumentu nebo obalu, rozsah posoudí vedoucí oddělení, minimálně 20 Kč

Náhrady ztrát

Knihy a hudebniny pořizovací cena + 200 Kč
Časopisy pořizovací cena
Audiovizuální nosiče (CD, MK, DVD) Pořizovací cena + 100 Kč
Tematické batůžky, deskové hry Pořizovací cena + 100 Kč
Elektronický zdroj jako příloha časopisu 50% pořizovací ceny časopisu
Elektronický zdroj jako příloha knihy 50% pořizovací ceny knihy
Čtenářský průkaz (vystavení duplikátu) 30 Kč
E-čtečka - viz Příloha č.8
Ztráta klíče od úložné skříňky v šatně 40 Kč
Ztráta červené tašky 50 Kč

Ceník kulturních a vzdělávacích akcí

Akademie volného času - 4 cykly /5x2 hod/
1 cyklus 200 Kč
2 cykly 400 Kč
3 cykly 550 Kč
4 cykly 650 Kč
jednotlivé vstupné 60 Kč
Kurz sbormistrů /5 lekcí/5 hod./ - permanentka 2 500 Kč
jednotlivé vstupné 600 Kč
Hezky česky / 10 lekcí/1,5 hod./ - permanentka 450 Kč
jednotlivé vstupné 50 Kč
Pasování prvňáčků - vstupné pro 1 třídu 500 Kč
Dračí doupě (podpora čtenářství) - pololetní účastnický poplatek 250 Kč
Počítačové kurzy - kurzovné na 1 lekci /2 hod/ 70 Kč
Besedy vstupné dle dohody

Propagační předměty knihovny

Taška s logem knihovny 50 Kč
Červený baťůžek s logem knihovny 50 Kč
Taška potištěná/k potisku razítkem 20 Kč
Turistický deník 50 Kč
Turistická vizitka "Knihovní centrum u Vokolků" 15 Kč
Turistická vizitka "Kajská knihovna v Pardubicích" 15 Kč
Výroční vizitky
   "400 let od popravy 27 českých pánů"
   "300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého"
á 20 Kč
Fotonálepky
   "Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic"
   "Svatý Jan Nepomucký"
   "Svatý Budovec z Budova"
á 15 Kč
Dřevěná turistická známka"Vilém II. z Pernštejna 40 Kč
Vějíř papírový 20 Kč
Žlutý blok A6, zajišťovací páska - Renesance 50 Kč
Černý blok A6, zajišťovací páska - Renesance 55 Kč
Černý blok A5, nelinkovaný - Renesance 75 Kč
Zástěra CURRY černá 95 Kč
Sada tužek BRENTANO 20 Kč
Kapsík s bonbóny 35 Kč

Prodej publikace vydané KK v Pardubicích

Karla Jará a kol.
Všední život na Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války
250 Kč