O knihovně


Ceník služeb

Příloha č. 1 - Ceník poplatků 

 

Základní registrační poplatek (platí 12 měsíců, není-li uvedeno jinak) 

Dospělí 

120,- Kč 

Děti, důchodci, držitelé ZTP 

60,- Kč 

Děti ZTP 

20,- Kč 

Společný čtenářský průkaz KK + UK 

120,- Kč 

Společný průkaz KK + knihoven města Pardubic - dospělí 

120,- Kč 

Společný průkaz KK + knihoven města Pardubic - důchodci, děti 

60,- Kč 

Rodinná registrace (rodiče a jejich děti do 15ti let) 

240,- Kč 

Rodinná registrace (rodič-samoživitel/ka a jejich děti do 15ti let) 

120,- Kč 

Právnické osoby 

300,- Kč 

Registrace pro nevidomé a slabozraké 

zdarma 

Registrace do čítárny (pouze prezenční služby) 

40,- Kč 

Jednorázová registrace (na 1 měsíc 1 x ročně) 

30,- Kč 

Jednorázový vstup (pouze prezenční služby) 

10,- Kč 

Dárkový poukaz na registraci 

cena dle statusu čtenáře 

Ostatní poplatky 

Rezervace (zamluvenka) 

10,- Kč 

Zhotovení rešerše: poplatek při zadání 

100,- Kč 

Zhotovení rešerše: poplatek za 1 záznam 

2,- Kč 

Zakoupení CD/DVD 

10,- Kč 

Obalení knih, skript 

12,- Kč/ks 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 

Vnitrostátní – poštovné a balné 

 70,- Kč (za 1 realizovanou výpůjčku) 

Mezinárodní (Evropa mimo Velké Británie) 

250,- Kč  

Mezinárodní (Velká Británie a mimoevropské státy) 

450,- Kč 

Kopie textu 

cenu stanovuje zasílající knihovna 

Půjčování audio, audiovizuálních nosičů, tabletů, čteček e-knih, elektronických tužek  

Magnetofonové kazety 

zdarma 

CD, DVD - hudební 

zdarma 

DVD – film 

zdarma 

Magnetofonové kazety, CD  pro nevidomé 

zdarma 

Čtečky e-knih 

kauce 1 000,- Kč 

Elektronická tužka Albi 

zdarma 

Multimédia, videokazety (pouze prezenčně) 

------------------ 

Reprografické služby – tisk, kopie 

Černobílý výstup 

 

A4 jednostranně 

2,- Kč 

A4 oboustranně 

3,- Kč 

A3 jednostranně 

3,- Kč 

A3 oboustranně 

4,- Kč 

 

Barevný výstup 

 

A4 jednostranně 

10,- Kč 

A4 oboustranně 

15,- Kč 

A3 jednostranně 

15,- Kč 

A3 oboustranně 

30,- Kč 

Internet/práce na PC 

Neregistrovaní čtenáři od 31. minuty  

0,50 Kč/min. 

Registrovaní čtenáři 

zdarma 

Wifi 

zdarma 

 

Poplatky za zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty 

Oddělení naučné literatury, beletrie, čítárny a dětské oddělení 

 

1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument, tematický batůžek, 

 desková hra, elektronická tužka) a 1 provozní den   

2,- Kč 

 1 dokument (DVD-film) a 1 provozní den  

5,- Kč  

Studovna 

 

1 dokument (tablet, čtečka e-knih) a 1 provozní den  

20,- Kč 

Hudební oddělení 

 

 1 dokument (kniha, hudebnina, časopis) a 1 provozní den 

 2,- Kč  

 1 dokument (audio – MK, CD) a 1 provozní den 

5,- Kč 

Na nedodržení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat. 

Náhrady při poškození 

Poškození čárového kódu  

5,- Kč 

Poškození obalu (CD, MK, DVD)                                                    

10,- Kč 

Poškození tabletu, e-čtečky 

viz Příloha č. 4 

Poškození dokumentu  nebo obalu – rozsah posoudí vedoucí oddělení, minimálně 

20,- Kč 

Poškození elektronické tužky (tužka zůstává funkční, změny na vzhledu) – rozsah posoudí vedoucí oddělení, minimálně 

20,- Kč 

Poškození elektronické tužky - tužka není funkční 

Pořizovací cena 

Náhrady ztrát 

Knihy a hudebniny 

pořizovací cena + 200,- Kč 

Časopisy                                                                                                                                                                 

pořizovací cena 

Audio a audiovizuální nosiče (CD, MK, DVD)  

pořizovací cena + 100,- Kč 

Tematické batůžky, deskové hry 

pořizovací cena + 100,- Kč 

Venkovní a stolní hry (detašované pracoviště) 

pořizovací cena 

Elektronický zdroj jako příloha časopisu  

50 % z  pořizovací ceny časopisu 

Elektronický zdroj jako příloha knihy  

50 % z pořizovací ceny knihy 

Čtenářský průkaz (vystavení duplikátu)  

30,- Kč 

Tablet, E-čtečka 

viz Příloha č. 4 

Elektronická tužka 

pořizovací cena 

Ztráta klíče od úložné skříňky v šatně  

40,- Kč 

Ztráta červeného baťůžku s logem knihovny  

50,- Kč 

Ceník kulturních a vzdělávacích akcí 

Přednášková činnost 

 

Akademie volného času  

 

1cyklus (5 přednášek)  

200,- Kč 

jednotlivé vstupné 

50,- Kč 

Hezky česky  

 

roční cyklus 

450,- Kč 

jednotlivé vstupné 

 50,- Kč 

Workshopy 

 

Workshop „Šijme“ (jednotlivé vstupné) 

50,- Kč 

Workshop „Ateliér textil“ (jednotlivé vstupné) 

150,- Kč 

Workshop „Studio VOKO“ (jarní cyklus) 

1 650 Kč 

Workshop „Studio VOKO“ (podzimní cyklus)  

1050 Kč 

Besedy 

 

Besedy podle kategorie: 

a) plné vstupné 

b) plné vstupné 

c) plné vstupné 

d) zvýhodněné vstupné  

(ZTP a spolupracující organizace) 

 

100,- Kč 

70,- Kč 

30,- Kč 

50 % z plné ceny 

Bookstart 

 

Bookstart (BS) – Cvičení se zpěvem pro rodiče s dětmi 

 

Děti do 1 roku zaregistrované do akce BS 

30,- Kč/lekce 

Děti 1-3 roky předplatné na 3 měsíce 

50,- Kč/lekce 

Jednotlivé vstupné 

60,- Kč/lekce 

Zájmové činnosti 

 

Dračí doupě (podpora čtenářství) - pololetní účastnický poplatek 

500,- Kč 

Dramatický kroužek – školné na 1 školní rok  

1500,- Kč 

Promítání filmů – „minikino“ (jednotlivé vstupné)  

20,- Kč 

Robotika - kroužek pro děti  

(jednotlivé vstupné - dítě + doprovod) 

Časová dotace 80 minut 

 

50,- Kč 

Prodej publikace vydané KK v Pardubicích 

Karla Jará a kol. 

Všední život na  Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války 

250,- Kč 

Prodej  předmětů propagující hlavní předmět činnosti KK v Pardubicích  

Taška s logem knihovny                       

50,- Kč 

Červený batůžek s logem knihovny 

50,- Kč 

Taška potištěná/k potisku razítkem 

20,- Kč 

Turistický deník 

50,- Kč 

Turistická vizitka „Knihovní centrum U Vokolků 

15,- Kč 

Turistická vizitka „Krajská knihovna v Pardubicích“ 

15,- Kč 

Fotonálepky 

 

„Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic“ 

15,- Kč 

„Svatý Jan Nepomucký“ 

15,- Kč 

„Svatý Budovec z Budova“ 

15,- Kč 

Dřevěná turistická známka „Vilém II. z Pernštejna“ 

 40,- Kč 

Vějíř papírový 

20,- Kč 

Žlutý blok A6, zajišťovací páska - Renesance 

55,- Kč 

Černý blok A6, zajišťovací páska - Renesance 

55,- Kč 

Černý blok A5, nelinkovaný - Renesance 

75,- Kč 

Blok A6, linkovaný, text 

70,- Kč 

Šňůrka na krk 

30,- Kč 

Kniha “Páni z Pernštejna” 

215,- Kč 

Papírový Betlém 

80,- Kč 

Prodej  - nápojový automat  

Káva zrnková                       

20,- Kč 

Káva instantní 

15,- Kč 

Káva - zaměstnanci 

5,- Kč 

 

 

Příloha č. 1 knihovního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2024.  

 

Ing. Radomíra Kodetová  

ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích