O knihovně


Ceník služeb

Základní registrační poplatek (platí 12 měsíců)

Dospělí 120,- Kč
Děti, důchodci, držitelé ZTP 60,- Kč
Děti ZTP 20,- Kč
Společný průkaz KK + UK 150,- Kč
Společný průkaz KK + knihoven města Pardubic-dospělí 120,- Kč
                                                      důchodci, děti   60,- Kč
Právnické osoby 300,- Kč
Registrace pro nevidomé a slabozraké zdarma
Prezenční služby čítárny 40,- Kč
Jednorázová absenční výpůjčka(bez platného čtenářského průkazu) 30,- Kč
Jednorázová prezenční výpůjčka(bez platného čtenářského průkazu) 10,- Kč

Ostatní poplatky

Rezervace (zamluvenka) 10,- Kč
Zhotovení rešerše: poplatek při zadání 50,- Kč
Zhotovení rešerše: za 1 záznam 2,- Kč
Zakoupení CD 10,- Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Vnitrostátní - poštovné a balné(za 1 realizovanou výpůjčku) 40,- Kč
Mezinárodní(Evropa mimo Velké Británie) 250,- Kč
Mezinárodní Velká Británie a mimoevropské státy 450,- Kč
Kopie textu cenu stanovuje zasílající knihovna

Půjčování audio, audiovizuálních nosičů a čteček e-knih

Magnetofonové kazety zdarma
CD, DVD-hudební, DVD filmy zdarma
Magnetofonové kazety, CD pro nevidomé zdarma
Multimédia, videokazety (pouze prezenční) zdarma
Čtečky e-knih kauce 1 000 Kč

Reprografické služby - tisk, kopie

Černoblílý výstup - Formát A4 jednostranně 2,- Kč
Černoblílý výstup - Formát A4 oboustranně 3,- Kč
Černoblílý výstup - Formát A3 jednostranně 3,- Kč
Černoblílý výstup - Formát A3 oboustranně 4,- Kč
Barevný výstup - Formát A4 jednostranně 10,- Kč
Barevný výstup - Formát A4 oboustranně 15,- Kč
Barevný výstup - Formát A3 jednostranně 15,- Kč
Barevný výstup - Formát A3 oboustranně 30,- Kč

Internet

Použití internetu 0,50 Kč/min
Registrovaní čtenáři zdarma

Práce s PC

(WORD, EXCEL, ..) zdarma

Poplatky z prodlení

Oddělení naučné literatury, beletrie, čítárny a dětské oddělení:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhuty1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument, tematický batůžek a    desková hra) a 1 provozní den 2,- Kč
                                                              1 dokument (DVD-film) a 1 provozní den 5,- Kč
Všeobecná studovna:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty   1 dokument (čtečka e-knih) a 1 provozní den                                                          20,-Kč
Hudební oddělení:
Zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty - 1 dokument (kniha, hudebnina, časopis) a 1 provozní den 2,- Kč
                                                       1 dokument (audio, MK, CD) a 1 provozní den 5,- Kč
Na nedodržení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat

Náhrady při poškození

Poškození čárového kódu 5,- Kč
Poškození obalu (knihy, CD, MK, DVD) 10,- Kč
Poškození e-čtečky - viz Příloha č.8  
Poškození dokumentu, rozsah posoudí vedoucí oddělení, minimálně 20,- Kč

Náhrady ztrát

Knihy a hudebniny pořizovací cena + 200,- Kč
Časopisy pořizovací cena
Audiovizuální nosiče (CD, MK, DVD) Pořizovací cena + 100,- Kč
Tematické batůžky, deskové hry Pořizovací cena + 100,- Kč
Elektronický zdroj jako příloha časopisu 50% pořizovací ceny časopisu
Elektronický zdroj jako příloha knihy 50% pořizovací ceny knihy
Čtenářský průkaz (vystavení duplikátu) 30,- Kč
E-čtečka - viz Příloha č.8
E-čtečka - viz Příloha č.8
Ztráta klíče od úložné skříňky v šatně 40,- Kč

Ceník kulturních a vzdělávacích akcí

Akademie volného času - 4 cykly /5x2 hod/       1 cyklus                    200 Kč
                                                                      2 cykly  400 Kč
                                                                      3 cykly  550 Kč
                                                                      4 cykly  650 Kč
                                                               jednotlivé vstupné    60 Kč
Kurz sbormistrů /5 lekcí/5 hod./                 permanentka 2 000 Kč
                                                               jednotlivé vstupné    500 Kč
Hezky česky / 10 lekcí/1,5 hod./                permanentka    450 Kč
                                                              jednotlivé vstupné      50 Kč
Pasování prvňáčků                                   vstupné pro 1 třídu    500 Kč
Dračí doupě (podpora čtenářství)               pololetní účastnický poplatek 250 Kč
Počítačové kurzy                                     kurzovné na 1 lekci /2 hod/ 70 Kč
Besedy                                                   vstupné dle dohody
Promítání filmů - "minikino"                         jednotlivé vstupné 20 Kč
Taška s logem knihovny 50 Kč
Prodej publikace vydané KK v Pardubicích
Karla Jará a kol.
Všední život na Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války 250 Kč