O knihovně


Ceník služeb

Základní registrační poplatek (platí 12 měsíců, není-li uvedeno jinak)

Dospělí

120,- Kč

Děti, důchodci, držitelé ZTP

60,- Kč

Děti ZTP

20,- Kč

Společný čtenářský průkaz KK + UK

120,- Kč

Společný průkaz KK + knihoven města Pardubic - dospělí

120,- Kč

Společný průkaz KK + knihoven města Pardubic - důchodci, děti

60,- Kč

Rodinná registrace (rodiče a jejich děti do 15ti let)

240,- Kč

Rodinná registrace (rodič-samoživitel/ka a jejich děti do 15ti let)

120,- Kč

Právnické osoby

300,- Kč

Registrace pro nevidomé a slabozraké

zdarma

Registrace do čítárny (pouze prezenční služby)

40,- Kč

Jednorázová registrace (na 1 měsíc 1 x ročně)

30,- Kč

Jednorázový vstup (pouze prezenční služby)

10,- Kč

Dárkový poukaz na registraci

cena dle statusu čtenáře

Ostatní poplatky

Rezervace (zamluvenka)

10,- Kč

Zhotovení rešerše: poplatek při zadání

100,- Kč

Zhotovení rešerše: poplatek za 1 záznam

2,- Kč

Zakoupení CD

10,- Kč

Obaleni knih, skript

12,- Kč/ks

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Vnitrostátní – poštovné a balné

 70,- Kč (za 1 realizovanou výpůjčku)

Mezinárodní (Evropa mimo Velké Británie)

250,- Kč

Mezinárodní (Velká Británie a mimoevropské státy)

450,- Kč

Kopie textu

cenu stanovuje zasílající knihovna

Půjčování audio, audiovizuálních nosičů, tabletů, čteček e-knih

Magnetofonové kazety

zdarma

CD, DVD - hudební

zdarma

DVD – film

zdarma

Magnetofonové kazety, CD  pro nevidomé

zdarma

Čtečky e-knih

kauce 1 000,- Kč

Multimédia, videokazety (pouze prezenčně)

------------------

Reprografické služby – tisk, kopie

Černobílý výstup

 

A4 jednostranně

2,- Kč

A4 oboustranně

3,- Kč

A3 jednostranně

3,- Kč

A3 oboustranně

4,- Kč

Barevný výstup

 

A4 jednostranně

10,- Kč

A4 oboustranně

15,- Kč

A3 jednostranně

15,- Kč

A3 oboustranně

30,- Kč

Internet

Použití internetu

0,50 Kč/min.

Registrovaní čtenáři

zdarma

Wifi

zdarma

Poplatky za zpozdné za nedodržení výpůjční lhůty

Oddělení naučné literatury, beletrie, čítárny a dětské oddělení

 

1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument, tematický batůžek,

 a desková hra) a 1 provozní den   

2,- Kč

 1 dokument (DVD-film) a 1 provozní den

5,- Kč  

Všeobecná studovna

 

1 dokument (tablet, čtečka e-knih) a 1 provozní den      

20,- Kč

Hudební oddělení

 

 1 dokument (kniha, hudebnina, časopis) a 1 provozní den

 2,- Kč 

 1 dokument (audio – MK, CD) a 1 provozní den

5,- Kč

Na nedodržení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat.

Náhrady při poškození

Poškození čárového kódu

5,- Kč

Poškození obalu (knihy, CD, MK, DVD)                                                  

10,- Kč

Poškození tabletu, e-čtečky

viz Příloha č. 4

Poškození dokumentu  nebo obalu – rozsah posoudí vedoucí oddělení, minimálně

20,- Kč

Náhrady ztrát

Knihy a hudebniny

pořizovací cena + 200,- Kč

Časopisy

pořizovací cena

Audio a audiovizuální nosiče (CD, MK, DVD)  

pořizovací cena + 100,- Kč

Tematické batůžky, deskové hry

pořizovací cena + 100,- Kč

Venkovní a stolní hry (detašované pracoviště)

pořizovací cena

Elektronický zdroj jako příloha časopisu         

50 % z  pořizovací ceny časopisu

Elektronický zdroj jako příloha knihy

50 % z pořizovací ceny knihy

Čtenářský průkaz (vystavení duplikátu)          

30,- Kč

Tablet, E-čtečka

viz Příloha č. 4

Ztráta klíče od úložné skříňky v šatně        

40,- Kč

Ztráta červeného batůžku s logem knihovny        

50,- Kč

Ceník kulturních a vzdělávacích akcí

Akademie volného času – 4 cykly (1 cyklus 5 x 2 hod) 

 

1cyklus            

200,- Kč

2 cykly

400,- Kč

3 cykly

550,- Kč

4 cykly

650,- Kč

jednotlivé vstupné

60,- Kč

Kurz sbormistrů (5 lekcí/5 hod)

 

permanentka                     

2 500,- Kč 

jednotlivé vstupné

600,- Kč

Hezky česky   (10 lekcí/1,5 hod)

 

permanentka

450,- Kč

jednotlivé vstupné

 50,- Kč

Pasování prvňáčků (vstupné pro 1 třídu)

500,- Kč

Dračí doupě (podpora čtenářství) - pololetní účastnický poplatek

250,- Kč

Počítačové kurzy -  kurzovné na 1 lekcí

70,- Kč

Besedy, workshopy

vstupné dle dohody

Promítání filmů – „minikino“

20,- Kč jednotlivé vstupné

Bookstart (BS) – Cvičení se zpěvem pro rodiče s dětmi

 Prodej publikace vydané KK v Pardubicích

Karla Jará a kol.,  Všední život na

Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války

250,- Kč

Prodej  předmětů propagující hlavní předmět činnosti KK v Pardubicích

Taška s logem knihovny                     

50,- Kč

Červený baťůžek s logem knihovny

50,- Kč

Taška potištěná/k potisku razítkem

20,- Kč

Turistický deník

50,- Kč

Turistická vizitka „Knihovní centrum U Vokolků

15,- Kč

Turistická vizitka „Krajská knihovna v Pardubicích“

15,- Kč

Výroční vizitky

 

„400 let od popravy 27 českých pánů“

20,- Kč

„300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého“

20,- Kč

Fotonálepky

 

„Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic“

15,- Kč

„Svatý Jan Nepomucký“

15,- Kč

„Svatý Budovec z Budova“

15,- Kč

Dřevěná turistická známka „Vilém II. z Pernštejna“

 40,- Kč

Vějíř papírový

20,- Kč

Žlutý blok A6, zajišťovací páska - Renesance

55,- Kč

Černý blok A6, zajišťovací páska - Renesance

55,- Kč

Černý blok A5, nelinkovaný - Renesance

75,- Kč

Zástěra CURRY černá

95,- Kč

Sada tužek BRENTANO

20,- Kč

Kapsík s bonbóny

35,- Kč

Kniha "Páni z Pernštejna"

215,- Kč