O knihovně


Koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje knihoven v Pardubickém kraji na léta 2013-2018

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 19. září 2013 usnesením R/598/13 schválila Koncepci rozvoje knihoven v Pardubickém kraji na léta 2013 - 2018.

stáhnout

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015

stáhnout