O knihovně


Koncepce rozvoje

Koncepce schválené Radou Pk dne 16.12.2019 usnesením R/2367/19:

KONCEPCE NA PODPORU VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PARDUBICKÉM KRAJI NA LÉTA 2020 – 2024 zobrazit

KONCEPCE ROZVOJE KRAJSKÉ KNIHOVNY V PARDUBICÍCH NA LÉTA 2020–2024 zobrazit

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 19. září 2013 usnesením R/598/13 schválila Koncepci rozvoje knihoven v Pardubickém kraji na léta 2013 - 2018.

Koncepce rozvoje knihoven v Pardubickém kraji na léta 2013-2018 stáhnout

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 stáhnout