O knihovně


Dějiny Pardubic

Nejstarší zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, kdy jsou připomínány v privilegiu papeže Bonifáce VIII. vydaném pro cyriaky v Pardubicích. Nejspíše ještě ve třicátých letech 14. století se dosavadní ves Pardubice přetvořila ve skutečnou středověkou aglomeraci, která se nadále formovala zhruba do osmdesátých let 14. století. Nejslavnijší érou Pardubic je bezpochyby doba pernštejnská. Roku 1490 získal významný velmož Vilém z Pernštejna panství Kunětická Hora, o rok později dosud malé panství Pardubice a během dalších let řadu dalších statku, čímž se vytvořilo jedno z největších východočeských panství - pardubické. Centrem se stalo dosud bezvýznamné, avšak velmi příhodně situované městečko, které již před požárem v roce 1507 bylo postupně residenčně přestavováno. Zásadním mezníkem v dějinách Pardubic se však staly dvě pernštejnské přestavby - po požárech 1507 a 1538. Město si poté dlouhodobě uchovalo charakter, který získalo za pernštejnských přestaveb. Ten byl prakticky likvidován až v pozdním baroku a raném klasicismu. Písemné prameny se zachovaly k dějinám Pardubic v přímo ideálním stavu. Máme jen málo měst, kde právě písemné prameny začínají v době faktického formování města do dnešní podoby, tj. od přelomu 15. a 16. století.

Další informace o historii Pardubic

 

Pardubický svět
Po stopách minulosti Pardubicka
Pardubický kaleidoskop