FAQ


Kolik u vás zaplatím ?

Aktuální ceník najdete zde.


Kde najdu knihovní řád ?

Najdete ho zde.


Nemohu se přihlásit do on-line katalogu, proč? jak? mám psát nuly? co je ID čtenáře?

Pro přihlášení čtenáře do on-line katalogu je nutné zadat:
do prvního pole celé číslo pod čárovým kódem na průkazce (včetně nul)
do druhého pole rok vašeho narození např. 1955 (verifikaci či jinak řečeno heslo, doporučujeme po přihlášení si změnit , kliknout nahoře na záložku "čtenář")


Chci si vyhledat knihy a nejde mi to, nebyl mi sdělen kód

Pro vyhledávání v on-line katalogu není potřeba být přihlášen, stačí kliknout na tlačítko "host". Až v případě, že chcete knihy rezervovat (lze jen ty co jsou vypůjčené) nebo pokud si potřebujete prodloužit výpůjčky či využít meziknihovní službu a pod. je nutné být přihlášen.


Mohu si objednat knihy a pak si je přijít vypůjčit?

Službu objednávání knih, které jsou volné neposkytujeme. Lze si objednat pouze tituly, které mají všechny exempláře vypůjčené, nebo publikace k prezenčnímu studiu do studovny a to přímo na tento mail a bezplatně.


Jak si mohu prodloužit výpůjčky?

Čtenáři si mohou své výpůjčky sami prodlužovat, rezervovat, sledovat poplatkové konto, objednávat MVS a podobně on-line. Stačí se přihlásit do našeho katalogu na www.knihovna-pardubice.cz a poté kliknout na záložku “čtenář”. (pro přihlášení se zadává čár.kód průkazky a jako heslo(verifikace) je pro začátek nastaven rok vašeho narození. Pokud jste si heslo změnili,  použijte vaše nové heslo.

Pro prodloužení dále odkaz "výpůjčky" a po rozkliknutí "čísla" před knihou, kterou chcete prodloužit se Vám objeví tlačítko "prodloužit". Nelze prodlužovat rezervované knihy a rezervovat volné publikace. Aby bylo prodloužení úspěšné, musíte splňovat následující podmínky: mít zaplacenou registraci, nesmí být na vašem kontě vůči knihovně žádný dluh, dokument nesmíte mít déle než je povolená výpůjční lhůta (zpravidla 3 měsíce) a nesmí být požadován jiným čtenářem.

Nemůželi systém knihu prodloužit, tuto skutečnost Vám sdělí. Určitě je možné i dohodnout se telefonicky (spoj. 466531240) nebo mailem (dotazy@knihovna-pardubice.cz).

Pokud budete mít zájem, rádi Vám vše ukážeme v praxi, stačí se stavit ve studovně, v 1. patře


Jak si mohu knihu zarezervovat?

Čtenáři si mohou on-line své výpůjčky sami prodlužovat, knihy rezervovat, sledovat historii výpůjček, po dohodě objednávat MVS a podobně.

Postup pro rezervaci: přihlásit se do katalogu na na www.knihovna-pardubice.cz (pro přihlášení se zadává čár.kód průkazky a jako heslo rok vašeho narození)

Pak vyhledejte dokument, klikněte na "podrobnosti". Dále postupujte dle pokynů na obrazovce. POZOR!! DOKUMENTY, KTERÉ JSOU K DISPOZICI (nejsou půjčené) REZERVOVAT NELZE


Meziknihovní výpůjční služba - pravidla

Knihu si můžete objednat u nás prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby - objednávka je závazná, buď písemná (ve všeobecné studovně v 1. patře) nebo přes náš katalog. Postup pro on-line objednávku (jen pro registrované): po přihlášení do Vašeho čtenářského konta vyplníte a odešlete objenávku MVS (předposlední odkaz v nabídce vpravo nahoře).
Jakmile kniha dojde, posíláme informaci.

Výpůjční lhůta je zpravidla měsíc (stanoví ji půjčující knihovna) a neprodlužuje se. Poplatek za poštovné a balné je jednotný 40,-Kč. Stejným způsobem lze objednat i kopii článku z periodik.

     


Na koho se mohu obrátit ve věci odevzdání povinného výtisku neperiodické publikace?

Na oddělení akvizice, které zajišťuje příjem a vstupní zpracování povinných výtisků neperiodických publikací vydaných na území Pardubického regionu (okresů: Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí n. Orlicí).

Povinnost vydavatele je bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30. dnů ode dne vydání stanovený počet publikací - povinných výtisků (PV) těmto příjemcům:

2 x PV Národní knihovně ČR

1x PV Moravské zemské knihovně v Brně

1x PV Státní vědecké knihovně v Olomouci

1x regionální PV příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele

Podrobnosti k dotazu zde: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky


Co je to nabídková povinnost neperiodické publikace?

Vydavatel písemně nabídne ke koupi jeden výtisk jím vydané neperiodické publikace: Knihovně AV ČR, Parlamentní knihovně, STK, Knihovně Národního muzea, Knihovně Památníku národního písemnictví, SVK v Kladně, JVK v Českých Budějovicích, SVK Plzeňského kraje, SVK v Ústí n. Labem, KVK v Liberci, SVK v Hradci Králové, Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, KK v Pardubicích, KK Františka Bartoše ve Zlíně, KK v Karlových Varech, KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě a MK v Praze.

Podrobnosti k dotazu zde: https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky


Začali jsme vydávat obecní zpravodaj, kam musíme ze zákona posílat povinný výtisk?

Obecní zpravodaj patří mezi periodické publikace, takže se na něj vztahuje Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku. Podle něj jste povinni bezplatně a na svůj náklad zaslat z každého vydání do 7 dnů ode dne jeho vydání stanovený počet povinných výtisků těmto knihovnám: 2x Národní knihovně ČR, 1x Moravské zemské knihovně v Brně, 1x knihovně Národního muzea v Praze, 1x Ministerstvu kultury ČR, 1x Parlamentní knihovně, 1x každé krajské knihovně (bez ohledu na to, pod který kraj příslušíte), 1x Městské knihovně v Praze. Seznam všech těchto knihoven i s adresami a kontaktními údaji najdete zde: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/povinny-vytisk/prijempv  


Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku?

Pište na dotazy@knihovna-pardubice.cz