O knihovně


Volná místa

Krajská knihovna v Pardubicích

přijme pracovníky na následující pracovní pozice

Koordinační a PR pracovník v kulturních službách

Nabízíme

 • zajímavou práci ve veřejné knihovně,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • jistota seriózního zaměstnavatele a dlouhodobá pracovní perspektiva,
 • benefity pro zaměstnance (příspěvek na stravování, zdravotní volno, 5 týdnů dovolené, výuka cizích jazyků)
 • možnost dalšího odborného vzdělávání,
 • hlavní pracovní poměr 1,0
 • zkušební doba 3 měsíce

Požadujeme

 • minimálně ÚSO, vyšší odborné nebo VŠ vzdělání humanitního směru, případně příbuzné obory,
 • znalost základů PC grafiky, grafického designu a typografie,
 • znalost online služby Mailchimp výhodou,
 • orientace v problematice public relations, zkušenosti z mediální oblasti výhodou,
 • práce na PC v rozsahu ECDL,
 • velmi dobrá znalost českého jazyka, dobré vyjadřovací schopnosti, komunikativnost, schopnost týmové práce,
 • organizační schopnosti, samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů,
 • kreativita,
 • výhodou praxe v oblasti kultury, PR, marketingu

Náplň práce

 • odpovědnost za PR Krajské knihovny v Pardubicích a příprava koncepce budoucího rozvoje komunikace a vztahu s veřejností
 • administrace www stránek knihovny, jejich pravidelná aktualizace, správa sociálních sítí, online propagace akcí, příprava a distribuce newsletteru
 • příprava, zpracování, výroba a distribuce propagačních materiálů, předtisková úprava měsíčního programu, tiskové zprávy
 • koordinace harmonogramu akcí a činnosti jednotlivých oddělení knihovny, organizační zajištění výstavní činnosti a příprava výstavního plánu
 • podílení se na realizaci a zabezpečení akcí pro veřejnost

Předpokládaný nástup: dle dohody

Plat: dle vzdělání a praxe podle platných tabulek

Pracovní doba: celý úvazek (8 hodin denně)

Kontakt: Nabídky se strukturovaným životopisem, vlastním návrhem PR plánu krajské knihovny v rozsahu 1 A4, vlastním návrhem propagační strategie pro www stránky knihovny, souhlasem se zpracováním osobních údajů  zasílejte pouze elektronickou poštou do 20. 12. 2021 na adresu l.tyllerova@knihovna-pardubice.cz.

Ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: "Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu jednoho roku Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice." Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Krajská knihovna v Pardubicích si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného vhodného kandidáta.

Samostatný knihovník – knihovník dětského oddělení

Nabízíme

 • zajímavou práci ve veřejné knihovně,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • jistota seriózního zaměstnavatele a dlouhodobá pracovní perspektiva,
 • benefity pro zaměstnance (příspěvek na stravování, zdravotní volno, 5 týdnů, dovolené, výuka cizích jazyků),
 • možnost dalšího odborného vzdělávání,
 • hlavní pracovní poměr 1,0
 • zkušební doba 3 měsíce.

Požadujeme

 • Minimálně SŠ nebo VOŠ vzdělání knihovnického směru nebo příbuzných oborů, pedagogické vzdělání,
 • dobré komunikační dovednosti, schopnost pozitivní komunikace s dětmi a mládeží,
 • zájem o práci s dětmi a mládeží, zkušenosti s realizací projektů pro děti a mládež výhodou,
 • kreativitu, organizační schopnosti, systematičnost a důslednost, časovou flexibilitu,
 • velmi dobrou orientaci v české a světové literatuře pro děti a mládež, aktivní čtenářství, zájem o literaturu,
 • výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • orientaci v RVP,
 • orientaci v problematice čtenářské gramotnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odolnost vůči stresu,
 • vyšší počítačovou gramotnost,
 • znalost knihovnického SW výhodou.  

Náplň práce

 • poskytování knihovnických služeb se zaměřením na dětské čtenáře,
 • podpora čtenářství a volnočasových aktivit v knihovně pro děti, realizace besed pro školy a lekcí informační výchovy,
 • samostatné vykonávání odborných prací spojených s obsluhou čtenářů v automatizovaném knihovním systému,
 • udržování správného a přehledného řazení knihovního fondu včetně skladů, zabezpečení ochrany fondu,
 • podílení se na profilaci skladby knihovního fondu (knihy, periodika, ostatní dokumenty),
 • příprava a realizace vzdělávacích a výchovných akcí (soutěže, besedy, přednášky, workshopy,   informační lekce apod.), systematické navazování spolupráce se školami, DDM a zájmovými organizacemi,
 • zabezpečení zapojení oddělení do vybraných akcí pro děti a mládež v rámci celé republiky,
 • podílení se na realizaci a zabezpečení akcí pro veřejnost.  

Předpokládaný nástup: dle dohody

Plat: dle vzdělání a praxe podle platných tabulek

Pracovní doba: celý úvazek (8 hodin denně)

Kontakt: Nabídky se strukturovaným životopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů a výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie) zasílejte pouze elektronickou poštou do 20. 10. 2021 na adresu l.tyllerova@knihovna-pardubice.cz.

Ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: "Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu jednoho roku Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice." Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Krajská knihovna v Pardubicích si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného vhodného kandidáta.

Samostatný knihovník – pracovník akvizičního oddělení

Nabízíme

 • zajímavou práci ve veřejné knihovně,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • jistota seriózního zaměstnavatele a dlouhodobá pracovní perspektiva,
 • benefity pro zaměstnance (příspěvek na stravování, zdravotní volno, 5 týdnů dovolené, výuka cizích jazyků),
 • možnost dalšího odborného vzdělávání,
 • hlavní pracovní poměr 1,0,
 • zkušební doba 3 měsíce.

Požadujeme

 • Minimálně SŠ nebo VOŠ vzdělání knihovnického nebo knihkupeckého směru, případně příbuzných oborů,
 • přehled o knižním trhu,
 • dobré komunikační dovednosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • schopnost rychle se učit,
 • systematičnost a schopnost dotahovat věci do konce,
 • pečlivost,
 • morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odolnost vůči stresu,
 • vyšší počítačovou gramotnost,
 • znalost knihovnického SW výhodou.  

Náplň práce

 • výběr a nákup dokumentů do fondu knihovny,
 • příprava podkladů pro výběr knih,
 • spolupráce na profilování fondu knihovny,
 • komunikace s vydavateli a knihkupci, s ostatními zaměstnanci knihovny,
 • akvizice monografií dle profilu fondu,
 • správa fondu knihovny,
 • evidence a technický popis knihovních dokumentů,
 • podíl na revizi fondu,
 • participace na službách knihovny (výpůjční služby).

Předpokládaný nástup: dle dohody

Plat: dle vzdělání a praxe podle platných tabulek

Pracovní doba: celý úvazek (8 hodin denně)

Kontakt: Nabídky se strukturovaným životopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte pouze elektronickou poštou do 20. 10. 2021 na adresu l.tyllerova@knihovna-pardubice.cz.

Ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: "Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu jednoho roku Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice." Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Krajská knihovna v Pardubicích si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného vhodného kandidáta.

IT/IS administrátor

Nabízíme

 • zajímavou práci ve veřejné knihovně,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • jistota seriózního zaměstnavatele a dlouhodobá pracovní perspektiva,
 • benefity pro zaměstnance (příspěvek na stravování, zdravotní volno, 5 týdnů, dovolené, výuka cizích jazyků),
 • možnost dalšího odborného vzdělávání,
 • hlavní pracovní poměr 1,0,
 • zkušební doba 3 měsíce.

Požadujeme

 • SŠ vzdělání v IT oblasti / VŠ magisterské nebo bakalářské vzdělání technického zaměření
 • pokročilá znalost a praxe s administrací Windows server 2012 a vyšší (AD, Group Policy, virtualizace)
 • znalost sítí LAN
 • praxe s administrací OS Windows a MS Office
 • praxe s OS LINUX výhodou
 • znalost SQL výhodou
 • znalost AJ alespoň na úrovni základní technické slovní zásoby
 • aktivní přístup k řešení úkolů
 • přirozená inteligence
 • efektivní komunikační dovednosti
 • samostatnost, pečlivost a spolehlivost
 • znalost knihovnického SW výhodou.   

 Náplň práce

 • zabezpečení funkčnosti všech užívaných prostředků informačně komunikačních technologií
 • správa sítě v souladu s platnými vnitřními předpisy
 • monitoring a konfigurace sítí a serverů
 • spolupráce při vedení evidence, obměny a správy HW a SW
 • technická podpora uživatelů a řešení jejich požadavků

Předpokládaný nástup: dle dohody

Plat: dle vzdělání a praxe podle platných tabulek

Pracovní doba: celý úvazek (8 hodin denně)

Kontakt: Nabídky se strukturovaným životopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů  zasílejte pouze elektronickou poštou do 30. 10. 2021 na adresu l.tyllerova@knihovna-pardubice.cz.

Ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: "Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu jednoho roku Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice." Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Krajská knihovna v Pardubicích si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného vhodného kandidáta.

Referent správy majetku

Nabízíme

 • zajímavou práci ve veřejné knihovně,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • jistota seriózního zaměstnavatele a dlouhodobá pracovní perspektiva,
 • benefity pro zaměstnance (příspěvek na stravování, zdravotní volno, 5 týdnů dovolené, výuka cizích jazyků),
 • možnost dalšího odborného vzdělávání,
 • zkrácený pracovní poměr s výhledem možnosti nástupu na hlavní pracovní poměr 1,0,
 • zkušební doba 3 měsíce.

Požadujeme

 • SŠ/SOU technického zaměření, zejména stavebního,
 • předchozí praxe na obdobné pozici minimálně 5 let,
 • znalost čtení technické a projektové dokumentace,
 • znalost stavebního zákona výhodou,
 • znalost práce na PC – MS Excel, MS Word,
 • aktivní přístup k řešení problémů,
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost,
 • řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič),
 • manuální zručnost.

 Náplň práce

 • údržba a správa budov, technických zařízení (vzduchotechnika, plynové kotle, topný systém, EPS, EZS apod.),
 • zajištění pravidelných kontrol a revizi daného technického zařízení nebo systému,
 • aktivní účast na projektech spojených s rekonstrukcí budov a technických systémů (včetně poptávkových a výběrových řízení),
 • příprava plánu oprav a údržby,
 • kontrola dodržování časových harmonogramů,
 • zajišťování provozních návazností,
 • řešení havarijních a krizových stavů,
 • drobné zednické, lakýrnické a elektrikářské práce (např. opravy výmaleb interiéru, nátěry oken, opravy a výměna obkladů a dlažeb, výměna vodovodních baterií, výměna dveřního kování a zámkových vložek, výměna zářivek a jiných zdrojů osvětlení, …) včetně asistence odborníkům na tyto druhy pracovní činnosti,
 • pomoc s kontrolou a dodržováním BOZP a PO v organizaci.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Plat: dle vzdělání a praxe podle platných tabulek

Pracovní doba: zkrácený úvazek

Kontakt: Nabídky se strukturovaným životopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů  zasílejte pouze elektronickou poštou do 30. 10. 2021 na adresu l.tyllerova@knihovna-pardubice.cz.

Ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: "Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu jednoho roku Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice." Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Krajská knihovna v Pardubicích si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného vhodného kandidáta.

--------------

Samostatný knihovník – pracovník metodického oddělení

Nabízíme

 • zajímavou práci ve veřejné knihovně,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • jistota seriózního zaměstnavatele a dlouhodobá pracovní perspektiva,
 • benefity pro zaměstnance (příspěvek na stravování, zdravotní volno, 5 týdnů,    dovolené, výuka cizích jazyků)
 • možnost dalšího odborného vzdělávání,
 • hlavní pracovní poměr 1,0,
 • zkušební doba 3 měsíce.

Požadujeme

 • Minimálně SŠ nebo VOŠ vzdělání knihovnického směru nebo příbuzných oborů,
 • dobré komunikační dovednosti, vztah k práci s lidmi,
 • pečlivost, schopnost rychle se učit,
 • přehled o knihovních službách poskytovaných knihovnami na území ČR,
 • kreativitu, organizační schopnosti, systematičnost a důslednost, časovou flexibilitu,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odolnost vůči stresu,
 • vyšší počítačovou gramotnost, znalost práce s aplikacemi MS Office,
 • znalost knihovnického SW výhodou,
 • praxe v knihovně vítána.  

Náplň práce

 • poskytování knihovnických služeb, zajišťování bibliografických a referenčních služeb,
 • samostatné vykonávání odborných prací spojených s obsluhou čtenářů v automatizovaném knihovnickém systému,
 • podílení se na profilaci skladby knihovního fondu, na akvizici a revizi fondu v knihovnách s regionální působností,
 • katalogizace a rekatalogizace knihovních dokumentů,
 • organizování sběru statistických dat, jejich kontrola a zpracování dle metodických pokynů,
 • spolupodilení se na metodickém řízení knihoven v kraji, poskytování odborné pomoci dle platných metodických pokynů a standardů,
 • podílení se na realizaci a zabezpečení akcí pro veřejnost.  

Předpokládaný nástup: dle dohody

Plat: dle vzdělání a praxe podle platných tabulek

Pracovní doba: celý úvazek (8 hodin denně)

Kontakt: Nabídky se strukturovaným životopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte pouze elektronickou poštou do 20. 8. 2021 na adresu l.tyllerova@knihovna-pardubice.cz.

Ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: "Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu jednoho roku Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice." Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Krajská knihovna v Pardubicích si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného vhodného kandidáta.

Samostatný pracovník literární čítárny

Nabízíme

 • Zajímavou práci ve veřejné knihovně,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • jistota seriózního zaměstnavatele a dlouhodobá pracovní perspektiva,
 • benefity pro zaměstnance (příspěvek na stravování, zdravotní volno, 5 týdnů   dovolené,     
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • hlavní pracovní poměr 1,0,
 • zkušební doba 3 měsíce.

Požadujeme

 • Dobré komunikační dovednosti, pozitivní vztah k práci s lidmi,
 • kreativitu, organizační schopnosti, systematičnost a důslednost, časovou flexibilitu,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odolnost vůči stresu,
 • základní dovednosti MS Office.

Náplň práce

 • zabezpečení provozu veřejné čítárny,
 • podílení se na realizaci a zabezpečení akcí pro veřejnost,
 • poskytování informací o kulturních akcích v regionu,
 • zajištění aktuálních služeb pro veřejnost,
 • půjčování deskových her, obsluha terasy.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Plat: dle vzdělání a praxe podle platných tabulek

Pracovní doba: celý úvazek

Kontakt: Nabídky se strukturovaným životopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte pouze elektronickou poštou do 20. 8. 2021 na adresu l.tyllerova@knihovna-pardubice.cz.

Ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění: "Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu jednoho roku Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice." Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Krajská knihovna v Pardubicích si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného vhodného kandidáta.