O knihovně


Volná místa

Krajská knihovna v Pardubicích

vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

Krajský metodik/metodička 

Požadujeme:

  • VŠ vzdělání knihovnického směru nebo VŠ vzdělání v příbuzném oboru a minimálně 5 let praxe v knihovnictví
  • pokročilou znalost práce s PC – Office, Word, Excel, Powerpoint, Outlook
  • dobrou orientaci v práci s informacemi – vyhledávání informací z různých zdrojů, práce s databázemi a elektronickými zdroji
  • všeobecný kulturní přehled
  • znalost legislativy – zákon o obcích a krajích, autorský zákon, knihovní zákon a metodický pokyn MK k vymezení regionálních funkcí
  • dobré komunikační a organizační schopnosti
  • aktivní a tvůrčí přístup k práci
  • ochotu vzdělávat se
  • samostatnost, spolehlivost a časovou flexibilitu

Nabízíme:

 • zajímavou práci ve veřejné knihovně
 • příjemné pracovní prostředí
 • jistotu seriózního zaměstnavatele a dlouhodobou pracovní perspektivu
 • benefity pro zaměstnance (příspěvek na stravování, zdravotní volno a 5 týdnů dovolené)
 • možnost dalšího odborného vzdělávání
 • hlavní pracovní poměr 1,0 (zkušební doba 3 měsíce)

Finanční ohodnocení:

 • dle vzdělání, praxe a platných tabulek + osobní ohodnocení (flexibilní složka měsíční mzdy)
 • pracovní doba: plný úvazek (40 hodin/týden)

Pracovní náplň:

 • Krajský metodik napomáhá knihovnám ke zkvalitnění práce, je aktivní v metodické, konzultační a poradenské činnosti. Usiluje o udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu, o vyrovnání rozdílů v poskytování informačních a knihovních služeb.
 • Komunikuje s představiteli státní samosprávy, zřizovateli profesionálních i neprofesionálních knihoven, zjišťuje potřeby a požadavky knihoven, poskytuje poradenskou a konzultační činnost.
 • Přispívá ke vzájemné odborné a organizační návaznosti v činnosti knihoven a k její koordinaci v soustavě knihoven, sítích knihoven a regionech.
 • Zvyšuje odbornou úroveň práce knihoven řešením problémů a aktuálních výzev
  knihovnické praxe. Shromažďuje a uchová dokumentaci o vývoji jednotné soustavy knihoven
  a jednotlivých sítí knihoven a poskytuje na jejím základě odborné informace pro
  pracovníky knihoven. Podněcuje, organizuje, řídí a kontroluje praktickou i teoretickou činnost knihoven. Aktivně se podílí na vytváření regionální koncepce rozvoje knihoven v kraji.
 • Zastupuje knihovny v kraji v profesních a odborných sdruženích.
 • Shromažďuje statistické údaje a zpracovává je. Na základě analýz statistických výsledků knihovnické činnosti a znalosti standardů a doporučení pomáhá knihovnám k optimalizaci služeb a výkonů. Zodpovídá za zpracování statistických výkazů za celý region.
 • Zodpovídá za efektivní využití veřejných finančních prostředků a rozpočet regionálních funkcí v rámci kraje.
 • Garantuje kvalifikační růst pracovníků knihoven v kraji.

Kontakt:

 • nabídky se strukturovaným životopisem, souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte pouze elektronickou poštou do 30. 4. 2023 na adresu: s.ticha@knihovna-pardubice.cz

 

Ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text Souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v následujícím znění:

"Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu jednoho roku Krajské knihovně v Pardubicích, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta/kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice."

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Krajská knihovna v Pardubicích si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného vhodného kandidáta.