Pro knihovny


Knihovnická periodika

Čtenář - adresa redakce a kontakty.

Časopis Čtenář - el. verze zpřístupněna jen pro předplatitele.
Časopis Čtenář vyzývá knihovníky, aby zasílali redakci články o nových knihovnách, zajímavých aktivitách svých knihoven, úspěšných besedách, soutěžích a vůbec o výsledcích své práce a tak přispěli k ještě pestřejšímu, aktuálnějšímu a zajímavějšímu obsahu. Adresu najdete na webových stránkách redakce.  

Ikaros 

KAPKA Knihovnické aktuality Pardubického kraje (časopis vycházel do roku 2011)

Zpravodaj U nás (SVK H. Králové)

Knihovnický zpravodaj Vysočiny

E-zpravodaj Krajské vědecké knihovny Liberec

Duha Informace o knihách a knihovnách z Moravy

Bulletin SKIP

ProInflow Časopis pro informační vědy

IT lib. Informačné technológie a knižnica

Místní kultura - Magazín pro kulturní život v místech a regionech

Další odborná periodika pro knihovny na stránkách Národní knihovny.