Pro knihovny


O nás

Oddělení regionálních a kulturních služeb se zabývá již od roku 2002 výkonem regionálních funkcí v kraji, zajišťuje jejich financování rozdělováním krajské dotace, kontroluje její hospodárné a efektivní užití,  zpracovává vyúčtování pro poskytovatele dotace a samo také funguje jako jedno v výkonných center metodické i praktické  pomoci knihovnám v regionu Pardubice.

Zodpovídá rovněž za sběr, kontrolu a vkládání statistických údajů z ročních výkazů knihoven pro MK ČR NIPOS, rozvoj automatizace knihovnického systému v kraji, tvorbu regionálního katalogu, předávání informací a podnětů nadřízených orgánů a metodického centra, kterým je Knihovnický institut Národní knihovny ČR.

Kromě metodické pomoci knihovnám organizuje také vzdělávání pro knihovníky v kraji, prostřednictvím dalších pracovnic na úseku kulturních služeb také přispívá k rozvoji komunitních činností knihoven, plní úlohu inspirativní a organizuje krajské i regionální přehlídky z oblasti zájmové činnosti dětí i dospělých. Akce pořádané tímto úsekem slouží jako vzor doplňkové činnosti knihoven v oblasti vzdělávání  všech věkových kategorií uživatelů. Jedná se o literární přednášky, semináře, literární soutěže a přehlídky, recitační soutěže a tvůrčí dílny, výstavy a inspirační podněty z oblasti fotografických a výtvarných technik. Více v oddílu Kulturní služby.