Pro knihovny


Důležité dokumenty

Pravidla pro zajištění regionálních funkcí v Pardubickém kraji - aktuální

Koncepce RF v Pardubickém kraji na léta 2020-2024

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 (.docx) (.pdf)

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 (.pdf, 830 kb) (.docx)

Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015

Standardy pro dobrou knihovnu.

Třídníky MDT

Rozřaďovač MDT pro malé knihovny

Vzor - Zřizovací listina malé knihovny

Vzor - Knihovní (výpůjční) řád

Vzor - Řád provozu stanice veřejného internetu v knihovně

Vzor - žádost o evidenci knihovny na MK ČR

Statistický výkaz Kult (MK) 12-01:

Roční výkaz o knihovně za rok 2021 Kult (MK)12-01 (.pdf, .doc)

Roční výkaz o knihovně za rok 2020 Kult (MK)12-01 (.pdf, .doc)

Roční výkaz o knihovně za rok 2019 Kult (MK)12-01 (.pdf, .doc)

Roční výkaz o knihovně za rok 2018 Kult (MK)12-01 (.pdf, .doc)

Roční výkaz o knihovně za rok 2017 Kult (MK)12-01 (.pdf, .doc)

Roční výkaz o knihovně za rok 2016 Kult (MK)12-01 (.pdf, .doc)

Roční výkaz o knihovně za rok 2015 Kult (MK)12-01 (pdf, .doc)

Roční výkaz o knihovně za rok 2014 Kult (MK)12-01 (.pdf, .doc)

Roční výkaz o knihovně za rok 2013 Kult (MK)12-01 (.pdf)

Dodatek k vyplňování Ročního výkazu Kult (MK) 12 - 01, oddílu VII. a VIII. (.pdf)

Souhlas se zveřejněním některých údajů (.pdf)

Výkaz RF pro NK ČR:

Výkaz RF 2021 - formulář

Výkaz RF 2020 - formulář

Výkaz RF 2019 - formulář

Deník veřejné knihovny:

Deník pro knihovny na léta 2022 silný

Deník pro knihovny na léta 2022 slabý

Deník pro knihovny na léta 2021 silný

Deník pro knihovny na léta 2021 slabý

Deník pro knihovny na léta 2019-2020 silný

Deník pro knihovny na léta 2020-2020 slabý

Deník pro knihovny na léta 2017-2018 silný

Deník pro knihovny na léta 2017-2018 slabý

Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven včetně výkazu RF

Informace pro knihovníky na stránkách NK

Služby knihoven knihovnám

Standard pro dobrý fond

Hlášení o veřejném čtení v knihovnách

Národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat v knihovnách