Akce


Autorské právo v praxi sborů

Autorské právo v praxi sborů

Seminář je určen všem, kteří se při spolupráci s pěveckými sbory setkávají s problematikou autorského práva, zejména sbormistrům, pedagogům, skladatelům, manažerům a pořadatelům sborových koncertů a festivalů. V rámci semináře se dozvíte, jak zajistit soulad každodenní sborové činnosti s platným autorským právem a jak ochránit svou vlastní sborovou tvorbu. Aktuální problematika (kopírování notového materiálu a jeho stahování z internetu, omezení při výběru a provádění sborového repertoáru na veřejných vystoupeních, úpravy sborových skladeb, pořizování nahrávek sboru a jejich zpřístupňování na internetu ad.) bude vykládána na konkrétních příkladech ze sborové praxe. Společně vyvrátíme zakořeněné mýty a stanovíme hranici platného práva. Lektor přednáší autorské a obchodní právo na Vysoké škole ekonomické v Praze a aktivně se věnuje sborové činnosti v roli sbormistra, zpěváka a organizátora mezinárodních sborových akcí.                                                                        

Lektor:  Ing. Tomáš Votava,  M. A.
 
21. dubna 2018 od 10:00 hodin (předpokládaný konec 13:00 hodin)
univerzální sál knihovny
vložné: 200 Kč
 

Místo v semináři si rezervujte na adrese: b.bastlova@knihovna-pardubice.cz

handicap_friendly