Akce


Čteme s Beksou

Čtení s hráčem basketbalového klubu BK JIP Pardubice. Pro pozvané třídy ze ZŠ Staňkova 128, Pardubice.

klubovna
18. a 25. 2. 2019 | 8.45 – 9.45

handicap_friendly