Akce


Čtenář roku

Pozvánka pro účastníky ankety – Čtenář roku – ČTEME SPOLU

Senioři, kteří se přihlásili do naší ankety Čteme spolu, jsou zváni i se svými vnoučaty na slavnostní setkání do dětského oddělení. Potěšíme se vzájemným vyprávěním o tom, jak je hezké a důležité předčítat dětem příběhy a pohádky. Součástí programu bude i  muzikoterapeutická pohádka ve sklepení knihovny.

Setkání proběhne 28. 3. 2017 od 15.00 do 17.00 hodin na dětském oddělení

Kontakty:  Lenka Šilarová l.silarova@knihovna-pardubice.cz , nebo Blanka Skalická b.skalicka@knihovna-pardubice.cz , telefon: 466531245