Akce


Den dìtí

- v dìtském oddìlení pro nejmenší i pro starší dìti budou probíhat bìhem dopoledne motivované besedy pro dìti a doporuèení èetby na prázdniny