Akce


FORENZNÍ GENETIKA – úspěchy, trendy, neřešené problémy

FORENZNÍ GENETIKA – úspěchy, trendy, neřešené problémy

FORENZNÍ GENETIKA – úspěchy, trendy, neřešené problémy

Forenzní genetika dokáže spojovat nevyřešené případy, najít pachatele, identifikovat oběti násilných trestných činů a přírodních katastrof.

Přednáší: RNDr. Daniel Vaněk, Ph. D.

RNDr. D. Vaněk, Ph. D. působí jako soudní znalec Městského soudu v Praze pro obor zdravotnictví, odvětví genetika, specializace molekulární biologie a DNA diagnostika a pro obor kriminalistika, specializace forenzní biologie a genetika.

V roce 2005 založil vlastní DNA laboratoř a společnost Forenzní DNA servis, s.r.o.

univerzální sál

vstup zdarma

24. 11. 2016

17 hodin