Akce


HRAVÉ KLUBÍČKO

-

Další setkání maminek s dìtmi v knihovnì. Na programu budou podzimní øíkadla, pohádka o zvíøátkách, výroba drobných pøedmìtù z papíru a podzimních plodù.