Akce


HRAVÉ KLUBÍÈKO

- Po prázdninách opìt zahajujeme pravidelná setkání knihovnic a maminek s dìtmi od 3 let. Budeme si hrát, poslouchat pohádku a vyrobíme si i zvíøátko z papíru.