Akce


HRAVÉ KLUBÍÈKO

- Tradièní setkání maminek s dìtmi v knihovnì, plné her, øíkanek, pohádek a výtvarných aktivit.