Akce


Kde končí svět?

-

Kde končí svět?

Prostory krajské knihovny o prázdninách ovládnou obrázky dětí – účastníků literární a výtvarné soutěže Kde končí svět 2015/16. Této soutěže s podtitulem „Jak je to králem“ se zúčastnilo více než 300 dětí z celé ČR. Námětem výtvarných dílek je život na dvoře krále Karla lV. – uvidíte půvabné výjevy z pohádek, majestátní katedrály, okenní vitráže, vypodobení dobových světců i nespočetnou řadu portrétů laskavého Otce vlasti.

výstavní prostor, schodiště, dětské oddělení

  1. 7. – 6. 9. 2016