Akce


Nejlepší čtenářská rodina

- Nejlepší čtenářská rodina

Vyhodnotíme nejen rodiče s dětmi, ale třeba i prarodiče s vnoučaty...
Vyhodnotíme nejen pravidelné půjčování knih a časopisů, ale také účast na besedách, pořadech, tvůrčích dílnách, kurzech, soutěžích apod.