Akce


Obraz Karla IV. v umění

-

Výstava knih k 700. výročí narození českého krále a císaře Svaté říše římské.

1. patro - před všeobecnou studovnou

1. – 31. 5. 2016

Bibliografie 700. výročí Karla IV.
K příležitosti 700. výročí Karla IV. vyjde bibliografie literatury z fondu Krajské knihovny v Pardubicích, kterou naleznete ve všeobecné studovně.