Akce


Oka-mžiky života - fotografická soutěž

- Oka-mžiky života - fotografická soutěž

PROPOZICE IX. ROČNÍKU: OTEVŘENÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Oka-mžiky života   věnované Jiřímu Platenkovi                                                               
Vyhlašovatel:  Krajská knihovna v Pardubicích, odděleníKS,  Garantem soutěže:   Eva Stanovská
Kategorie:  A/ KRAJINA - Krajina je široký pojem, široká je i krajina sama. Očekáváme fotografie pořízené venku ve volné přírodě, záběry přírodních scén, rostlin v krajině, širokých pohledů i detailů. Krajina může být nedotčená, poznamenaná činností člověka, i člověk je součástí krajiny, neboť ji přetváří, ovlivňuje a žije v ní.
                    B/ KRAJINA MĚSTSKÁ - Urbanistika měst vytváří základ městské krajiny. Dotváří ji člověk, který zde žije, pracuje, baví se. Očekáváme fotografie městského (vesnického) prostředí, široké pohledy,  detaily, ne prosté fotografie architektury, pokud nemají přesah vztahující se k žití obyvatel, ani portréty lidí.
                    C/ KRAJINA MÝCH PŘEDSTAV - Každý si v sobě nese krajinu svého nitra, krajinu imaginární. V této kategorii se nekladou meze fantazii, možné je využit fotografických triků, koláží, úprav, variací na klasické postupy.
Fotografie všech tří kategorií by měly být zpracovány kreativně. Mohou být vážné i humorné, konkrétní i abstraktní, barevné i černobílé, vždy by však měly obsahovat osobní pohled autora. Zpracování klasickým fotografickým procesem
i digitálně. U kategorií A, B se předpokládá použití pouze základních fotografických úprav, které nemění realitu. Snímky budou posuzovány z pohledu výtvarného vyznění, obsažené myšlenky i fotografického zpracování této myšlenky.
Podmínky soutěže a přihlášku najdete na našich www, kulturní služby - fotografie