Akce


PODZIMNÍ SKØÍTEK

- V dobì od 14,00 do 17,00 hodin si dìti mohou vyrobit postavièku skøítka z papíru a barevné vlny.