Akce


Příměstský tábor: PŘÍBĚHY JSOU VRÁTKA K MOUDROSTI / S pohádkou do světa fantazie 2

- Příměstský tábor: PŘÍBĚHY JSOU VRÁTKA K MOUDROSTI / S pohádkou do světa fantazie 2

Příměstský tábor, pořádaný díky finančnímu daru EOP Opatovice

PŘÍBĚHY JSOU VRÁTKA K MOUDROSTI / S pohádkou do světa fantazie 2, projekt na podporu rozvoje čtenářství s knihou Ivana Klímy Jak daleko je slunce.

Motto: Příroda nám poskytuje rozmanitost tisíce zvuků a barev, kterými nás přirozeně obklopuje. Pojďme je vědomě vnímat, zastavit se a zaposlouchat.

Termín: 3.–7. 8. 2015, každý den od 8.00 do 15.00hod

Účastníci: děti ve věku 7 – 12 let

Program: Během týdenního příměstského tábora budeme rozvíjet dětskou fantazii, tvořivost a zájem o čtení. S dětmi budou pracovat odborné lektorky muzikoterapie a arteterapie, které na základě příběhů z knihy Jak daleko je slunce autora I. Klímy připraví zábavné lekce, ve kterých budou děti výtvarně a hudebně tvořit. V odpoledních hodinách dětem nabídneme knihy související s tématem příběhů, kterým se věnovali dopoledne.

Projekt bude otevřen pro děti z různých rodinných prostředí. Počítáme s místy pro děti rodičů zapojených v Centru na podporu integrace cizinců.

Dotazy a další informace: Jitka Kyclová, Kristýna Obrdlíková, tel: 466 531 246 e-mail: j.kyclova@knihovna-pardubice.cz , knihovna21@gmail.com Informace najdete na webu knihovny www.vendelin.cz, www.kkpce.cz

Přihlášky přijímáme do 12. 6. 2015 na dětském oddělení KK v Pardubicích. Počet účastníků je omezen, rozhodovat bude datum podání přihlášky. Přihláška zde.