Akce


PRODEJ KNIHY ZAHÁJEN

- PRODEJ KNIHY ZAHÁJEN

Od pondělí 19. listopadu je možnost v recepci Krajské knihovny v Pardubicích

zakoupit za 250 Kč knihu
Karly Jaré -  Všední život na Pardubicku v období nacistické okupace a druhé světové války ( 15.3.1939 - květen 1945)

Autogramiáda ke knize proběhne 19.11. 2012 ve vestibulu knihovny od 14,00 do 16,00 hodin