Akce


Rok české hudby nebo Rok hudby v českých zemích?

Rok české hudby nebo Rok hudby v českých zemích?

Rok české hudby nebo Rok hudby v českých zemích?

Zahajovací hudební pořad k cyklu věnovanému Roku české hudby 2014.

Až do čtyřicátých let 19. století existovaly na našem území česká a německá kultura jako rovnoprávné součásti denního života jednoho a téhož teritoria. Po roce 1848 a především po roce 1867 se obě kultury začaly vůči sobě vymezovat. 20. století udělalo z mnoha pozoruhodných osobností hudební historie takzvané „Kleinmeistry”. Současná doba se snaží tyto dluhy splatit. Hudební historie českých zemí by neměla být jen souborem slovníkových hesel, která mnohdy jen leží ladem. Měla by se brát vážně, jako výzva. Lektorkou bude PhDr. Michaela Freemanová, vědecká pracovnice Etnologického ústavu AV ČR.

univerzální sál
18 hodin