Akce


Slavnostní zahájení 11. východočeského uměleckého maratónu

Slavnostní zahájení 11. východočeského uměleckého maratónu

Křest výroční publikace Střediska východočeských spisovatelů, četba z nově vydaných knih J. Bednářové, E, Černošové, L. Macháčka

Sál J. Kašpara (bývalá reálka)

2. 10. 2015

15 hod.