Akce


Soutěž Pardubické střípky 2014 - Tajemství hudby

- Soutěž Pardubické střípky 2014 - Tajemství hudby

Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje a Středisko východočeských spisovatelů
vyhlašují v rámci Roku české hudby 6. ročník literární a výtvarné soutěže
pro žáky základních a středních škol a studenty víceletých gymnázií
Pardubické střípky  na volné téma: Tajemství hudby

Práce posoudí odborný tým jmenovaný vyhlašovatelem. Nejlepší literární díla budou
postupně uveřejňována v bulletinu Kruh SVčS,  výtvarné práce budou vystaveny
při slavnostním vyhlášení výsledků.

Autorům nejlepších literárních prací s potenciálem dalšího rozvoje tvůrčí literární tvorby
bude nabídnuta individuální odborná lektorská podpora ze strany renomovaných tvůrců,
členů SVčS.

Své příspěvky označte jménem autora, adresou bydliště, věkem, školou a třídou (ročníkem), jménem pedagoga, který práci doporučil, příp. vedl,
a zasílejte do 24. října 2014 na adresu:

Krajská knihovna v Pardubicích, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Více informací:
Hana Cihlová, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz, tel. 466 500 754

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže:  27. listopadu 2014