Akce


Studánky – cyklus literárních přednášek

Studánky – cyklus literárních přednášek

Fráňa Šrámek – básník rudého květu a stříbrného větru 

Přednáší: doc. PhDr. Jana Bartůňová, CSc.

Seniorcentrum, Pospíšilovo nám., Pardubice

31. 5. 2017

14 hod.