Akce


Vyhlášení výsledků a předání cen ve výtvarné soutěži „Jak se slovo mění v obraz“

14.5. Vyhlášení výsledků a předání cen ve výtvarné soutěži „Jak se slovo mění v obraz“

14.00 hod. vstupní vestibul knihovny