Akce


Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek povede zkušený herec Josef Vrána. Kroužek je určen všem dětem, které baví divadlo, scénky a hry s ním spojené. Prvních několik lekcí bude věnováno především hrám na procvičení verbální i neverbální komunikace, spolupráci, rozvinutí slovní zásoby, správnou artikulaci a dramatický přednes. Děti v něm budou moci uplatnit i své výtvarné či hudební dovednosti. Náplní kroužku je dále poutavé povídání o tom, jak vzniká divadelní představení nebo co se děje v divadelním zákulisí. 

Děti se naučí:

  • postavit se na prkna, která znamenají svět
  • herecké techniky
  • zahrát různé postavy a role
  • pracovat se svým hlasem a mluvit zřetelněji
  • vystupovat nejen před svými kamarády
  • jak se prosadit
  • jak se dělají kostýmy, co se děje v divadelním zákulisí

Kroužek se koná vždy ve čtvrtek odpoledne od 16 hodin ve filmovém salónku Knihovního centra U Vokolků.

Kurzovné: 1.500,- Kč na celý školní rok. Délka vyučovací hodiny je 60 min. Děti budou rozděleny do skupin:

1. skupina: 3. - 5. třída ZŠ
2. skupina: 6. - 9. třída ZŠ
Ve skupině bude max. 10 - 12 dětí.

KAPACITA NAPLNĚNA