Akce


Ateliér textil: Duhová batika ve folii

Ateliér textil

Březnový Ateliér textil se opět zaměří na nejrůznější techniky barvení batiky.

lektor: Ing. Eva Kašparová
kde: grafický ateliér Knihovního centra U Vokolků
kdy: 23. března, od 16.00 do 18.00 hodin
vstupné: 150 Kč (materiál)