Akce


AVČ – Václav Kliment Klicpera

Akademie volného času

Český spisovatel, dramatik, ale zejména pedagog, který ovlivnil smýšlení svých žáků. Jeho studenty byli Josef Kajetán Tyl, František Škroup či Jan Neruda. Nepochybně se jeho osoba nepřímo zasadila o dynamický vývoj politického dění v Čechách, což široké veřejnosti většinou není známo.

přednáší: RNDr. Jana Procházková
kdy: 29. března, od 16.00 do 18.00
kde: univerzální sál krajské knihovny
vstupné: 60 Kč