Akce


Čarování s pohádkou

Pro dětské čtenáře ve věku 4-7 let je připraven program, který probíhá vždy jednu sobotu v měsíci. Budeme si číst a vyprávět pohádky. Při poslechu využijeme zvuky muzikoterapeutických a přírodních nástrojů, na které si děti budou moci zahrát. Součástí lekcí bude doporučení vhodné literatury pro domácí předčítání. Program probíhá bez rodičů.


Lektorka: Vendula Burkoňová, vendula@burkonova.cz

Čas: 10.00-10.45

Cena: 100 Kč
klubovna dětského oddělení