Akce


Čarování s pohádkou

Čarování s pohádkou

Pro dětské čtenáře ve věku 4-7 let je připraven program, který probíhá vždy jednu sobotu v měsíci. Budeme si číst a vyprávět pohádky. Při poslechu využijeme zvuky muzikoterapeutických a přírodních nástrojů, na které si děti budou moci zahrát. Součástí lekcí bude doporučení vhodné literatury pro domácí předčítání. Program probíhá bez rodičů a je nutné ho rezervovat u lektorky, kapacita je omezená.

lektorka: Vendula Burkoňová,  vendula@burkonova.cz
kdy: 21. října, od 10.00 do 11.00
kde: klubovna dětského oddělení
vstupné: 100 Kč