Akce


Předprodej permanentek Akademie volného času

Akademie volného času

Ke své existenci potřebovala každá židovská náboženská obec zázemí pro bohoslužebnou, společenskou i vzdělávací činnost. V důsledku holocaustu tyto budovy přestaly sloužit původnímu účelu a ne pro všechny se v poválečném období budování socialismu podařilo nalézt vhodné využití.

Předprodej permanentek 22. 9. v čase 15:00 - 16:30 na přednášky z cyklu Akademie volného času. Vstupné 60,-/přednáška.

Individuálně po telefonické domluvě na telefon:
702 284 845 nebo 702 050 057.

Program přednášek

12. 10. 2022 | Osudy židovských synagog a modliteben na Pardubicku
Ke své existenci potřebovala každá židovská náboženská obec zázemí pro bohoslužebnou, společenskou i vzdělávací činnost. V důsledku holocaustu tyto budovy přestaly sloužit původnímu účelu a ne pro všechny se v poválečném období budování socialismu podařilo nalézt vhodné využití.
přednáší: Renata Hollegchová
 
19. 10. 2022 | Podnikání Židů na Pardubicku
V důsledku revoluce v roce 1848 se v rakouské monarchii začala rozvíjet moderní občanská společnost. Došlo ke zrušení roboty a poddanství, byl vydán nový živnostenský řád a obchodní zákoník. Padla i naprostá většina dosud platných omezení pro Židy, kterým se tak naplno otevřely možnosti uplatnění v oblasti výroby, obchodu, živností i tzv. svobodných povolání. Téměř stoleté období svobody ukončila až druhá světová válka.
přednáší: Petr Mücke
 
2. 11. 2022 | Pardubický továrník a starosta Židovské náboženské obce Bernard Schütz
Příběh pardubického továrníka je zajímavý nejen tím, že Bernard Schütz byl zakladatelem přední pardubické perníkářské firmy Melekta, ale také z toho důvodu, že jako jeden z malá pardubických Židů přežil holocaust a postavil se do čela poválečné židovské obce v Pardubicích.
přednáší: Renáta Růžičková
 
9. 11. 2022 | Příběh pardubických Tór
Přednáška si všímá osudů svitků Tór z Pardubicka, které byly soustředěny spolu s dalšími liturgickými předměty v Praze a dostaly se do sbírek Židovského ústředního muzea. V 1. polovině 60. let bylo více než 1500 svitků prodáno a prostřednictvím Nadace pamětních svitků (Memorial Scroll Trust) distribuováno zájemcům z celého světa. Pardubické svitky se tak ocitly na různých místech v Evropě či severní a jižní Americe.
přednáší: Tereza Siglová