Akce


Studánky – Božena Němcová a její Babička ve filmových adaptacích

Studánky - Božena Němcová a její Babička ve filmových adaptacích

Přednáška bude zaměřena na jednu z nejvýraznějších knih v dějinách české literatury – Babičku Boženy Němcové. Posluchačům budou předloženy různé interpretace této prózy (v kontextu spisovatelčiny biografie), přičemž jako jedna z možných cest k pochopení jejího smyslu zde budou připomenuty tři filmové adaptace.

přednáší: PhDr. Ivo Říha, Ph. D.
kdy: 22. listopadu, od 14.00 do 15.30
kde: Seniorcentrum, Pospíšilovo nám. 
vstupné: zdarma